Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Napísali o nás...

"Byť matkou a farárkou je náročné, treba hľadať lepšie...23. 08. 2020

„Hoci farárky sú vo všeobecnosti akceptované v cirkevných zboroch, niektorí farári sú stále presvedčení, že ženy by nemali viesť cirkevný zbor a nemali by...

"Mysleli si, že na bohosloveckú fakultu sa prišla vydať....16. 08. 2020

„Pani farárka pripravila pôdu pre rozhodnutie cirkvi v prospech ordinácie žien,“ tvrdí evanjelická duchovná Sidonia Horňanová o Darine Bancíkovej.

"Úspešný vojvodinský teológ"23. 05. 2020

Rozhovor s doktorandom Ivanom Belánim