Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Knižnica EBF UK

Otváracie hodiny knižnice:

Pondelok

08:00 - 12:00    13:00 - 16:00

Utorok

08:00 - 12:00    13:00 - 16:00

 

Streda

08:00 - 12:00    13:00 - 16:00

Štvrtok

08:00 - 12:00    13:00 - 16:00

 

Piatok

08:00 - 13:00

 

Obmedzenia priestorov knižnice

1. vstup len s ochranným rúškom alebo respirátorom  

2. pred vstupom do knižnice je potrebné použiť dezinfekciu  

3. v priestoroch knižnice môže byť naraz 8 osôb

4. v priestoroch študovne môže byť naraz 11 osôb 

5. rozostup medzi osobami min. 2 m  

6. zákaz voľného výberu kníh a časopisov

Výpožičky po lehote

Knihy po lehote je možné vrátiť bez poplatku za prekročenie výpožičnej lehoty do dňa 21.9.2021.

V prípade akýchkoľvek otázok nás prosím kontaktujte prostredníctvom e-mailu - kniznica@fevth.uniba.sk

Kde nás nájdete

Sídlo Knižnice EBF UK:

Bartókova 8
811 02 Bratislava

Ako sa k nám dostanete?

z centra:

z Hodžovho nám. trolejbusmi č. 207, 203 smer Hrad, vystúpite na zastávke Červený kríž (hotel Albrecht). Prejdite cez križovatku na ulicu Slávičie údolie. Po nej pokračujte smerom dole cca 5 min. k rázcestiu, kde odbočíte vpravo. O chvíľu sa ocitnete pred hlavným vchodom fakulty, ktorému dominuje modrá veža. Hlavný vchod sa nepoužíva pre verejnosť, preto prejdite do dvora a použite tento vchod, kde sa nachádza vrátnica.

z Mlynskej doliny:

je nutné vystúpiť na zastávke autobusu č. 31, 39 ZOO, ďalej prejdite cez križovatku k administratívnej budove (Partnersgroup, Aegon) a pokračujte po ulici Slávičie údolie smerom hore, strednou cestou. Pozor! Cesta je dosť strmá (neodporúčame v zimnom období). Obdobne možno využiť autobusové spoje z mesta ako aj z Patrónky, či Kramárov č. 30, 32, 37 (zastávka ZOO).

Okrem spomenutých spojov môžete využiť aj autobusový spoj č. 41 z Vozovne Hroboňova. Odporúčame vystúpiť na zastávke Na hrebienku alebo Búdková. Avšak upozorňujeme, že tento spoj premáva pomerne riedko.

Súborný online katalóg UK

- súborný katalóg fakultných knižníc Univerzity Komenského, ktorý zahřňa všetky skatalogizované exempláre knižných publikácií, periodík, vrátane záverečných prác (habilitačných, dizertačných, rigoróznych, magisterských, bakalárskych) jednotlivých fakúlt

Databáza publikačnej činnosti

- prehľad evidencie publikačnej činnosti zamestnancov UK

 Externé informačné zdroje

<output>

Prístup k viacerým vyššie uvedeným informačným zdrojom je zabezpečovaný v rámci projektu NISPEZ (licenčné podmienky).

EIZ sprístupňované v rámci projektu NISPEZ sú financované Európskym fondom regionálneho rozvoja z Operačného programu Výskum a vývoj a ich využívanie je určené výhradne pre vedecko-výskumnú komunitu na Slovensku.

</output>

- prístup k viacerým informačným zdrojom je zabezpečovaný v rámci projektu NISPEZ (licenčné podmienky)

 

Vydavateľstvo Univerzity Komenského VEDA ponúka náboženskú literatúru

<output>

Prístup k viacerým vyššie uvedeným informačným zdrojom je zabezpečovaný v rámci projektu NISPEZ (licenčné podmienky).

EIZ sprístupňované v rámci projektu NISPEZ sú financované Európskym fondom regionálneho rozvoja z Operačného programu Výskum a vývoj a ich využívanie je určené výhradne pre vedecko-výskumnú komunitu na Slovensku.

</output>

Navštívte našu E-KNIŽNICU!

REPROGRAFICKÉ SLUŽBY (xerox, skenovanie, tlač)

Návrh DEZIDERÁT (ak máte záujem o zakúpenie publikácií do nášho knižničného fondu)

Podrobnejšie informácie o ďalších činnostiach knižnice

<output>SKÚŠOBNÝ PRÍSTUP do externých informačných zdrojov - ATLA Religion Database, IUPAC Standards Online</output>

Knižnica EBF UK je informačné pracovisko slúžiace na podporu pedagogického a vedecko-výskumného procesu na Evanjelickej bohosloveckej fakulte UK. Knižnica svojimi knižnično-informačnými fondami a ďalšími informačnými službami pomáha plniť úlohy pedagogickým, vedecko-výskumným, odborným pracovníkom a študentom všetkých foriem štúdia.

V rámci Akademickej knižnice UK Knižnica EBF UK v spolupráci s ostatnými fakultnými knižnicami UK vytvára súborný online katalóg UK (registrovaní používatelia majú možnosť posielať si žiadanky na dokumenty cez internet) a buduje databázu evidencie publikačnej činnosti zamestnancov EBF UK.

Návod ako vyhľadávať v súbornom online katalógu.

Upozornenie pre používateľov externých informačných zdrojov:

UK sa zaviazala dodržiavať všetky podmienky prístupu stanovené tvorcami a poskytovateľmi EIZ. Keďže podmienky sa rôznia v závislosti od konkrétneho EIZ, resp. času - je potrebné si ich pozrieť priamo na stránkach daného informačného zdroja v časti "Terms and Conditions". Vo všeobecnosti však platí, že je zakázané sťahovať úplné texty pomocou akýchkoľvek robotov, či iných programov na automatické a zrýchlené sťahovanie dát. V rámci udelených licencií majú používatelia povolené prezeranie, tlačenie alebo uchovávanie plnotextových článkov pre vlastnú potrebu a to aj v elektronickej forme, ale nepovoľuje sa hromadné sťahovanie dát a ďalšia distribúcia. Nerešpektovanie licenčných podmienok môže viesť k zablokovaniu prístupu k EIZ pre celú univerzitu.

 

Predaj fakultných a univerzitných publikácií:

Predaj publikácií z produkcie EBF UK a Vydavateľstva UK Bratislava sa zabezpečuje v priestoroch knižnice. 

MVS - Medziknižničná výpožičná služba

Každá knižnica, ktorá je súčasťou štátneho informačného systému v Slovenskej republike (okrem bratislavských), môže žiadať Knižnicu EBF UK o výpožičku dokumentu z jej fondov. Žiadosti sa vyhovie iba vtedy, ak sama žiadajúca knižnica daný dokument nevlastní. Ak dokument síce vlastní, ale v danej chvíli je vypožičaný, žiadosť o výpožičku MVS bude zamietnutá. Na výpožičku MVS sa neposkytujú exempláre umiestnené v čiastkových (katedrových) knižniciach (lokácie UKOEBCD, UKOEBFR, UKOEBNZ, UKOEBPT, UKOEBSZ a UKOEBST). Ďalej sa neposkytujú exempláre, ktoré majú uvedený status Prezenčne alebo Príručka. Knižnica EBF UK prijíma objednávky na výpožičky MVS  na jednotnom formulári žiadanky MVS - ŠEVT 11 010 0. Pri vypĺňaní žiadanky uveďte čo najviac bibliografických údajov. 

Anglický slovník Platinum Lexicon 5 z edície Lingea

Dávame do pozornosti, že na užívateľských PC v našej knižnici je možnosť využívania elektronického anglického slovníka Lingea, ktorý ponúka široké možnosti pre prekladateľov, ale aj začiatočníkov, ktorí si potrebujú vyhľadať niektoré slovíčko. Najnovšia verzia je najrozsiahlejším všeobecným obojstranným slovníkom na trhu, ktorá zahŕňa viac ako 211 000 hesiel a 829 000 prekladov.  Okrem bežnej slovnej zásoby slovník obsahuje tematické okruhy, ktoré môžu slúžiť na opakovanie či rozširovanie slovnej zásoby pomocou funkcie Učenie sa/Skúšanie obsiahnutej v programe Lexicon. Používateľ má ďalej možnosť dotvárať si vlastné tematické okruhy alebo dopĺňať nové vlastné heslá. Obsahuje aj gramatiku a zvukové nahrávky výslovnosti s fonetickým prepisom. Veľký slovník je preto komplexným slovníkom pre všetkých, ktorí pracujú s cudzím jazykom na vyššej úrovni alebo sa mu plánujú podrobnejšie venovať.

Knižnica EBF UK je informačné pracovisko slúžiace na podporu pedagogického a vedecko-výskumného procesu na Evanjelickej bohosloveckej fakulte UK. Knižnica svojimi knižnično-informačnými fondami a ďalšími informačnými službami pomáha plniť úlohy pedagogickým, vedecko-výskumným, odborným pracovníkom a študentom všetkých foriem štúdia.

V rámci Akademickej knižnice UK Knižnica EBF UK v spolupráci s ostatnými fakultnými knižnicami UK vytvára súborný online katalóg UK (registrovaní používatelia majú možnosť posielať si žiadanky na dokumenty cez internet) a buduje databázu evidencie publikačnej činnosti zamestnancov EBF UK.

Návod ako vyhľadávať v súbornom online katalógu.

Knižničný a výpožičný poriadok Akademickej knižnice Univerzity Komenského v Bratislave

Výpožičný poriadok Knižnice Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave:

Štatút a organizačný poriadok Knižnice Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave:

Cenník knižnice Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave:

Upozornenie pre používateľov externých informačných zdrojov:

UK sa zaviazala dodržiavať všetky podmienky prístupu stanovené tvorcami a poskytovateľmi EIZ. Keďže podmienky sa rôznia v závislosti od konkrétneho EIZ, resp. času - je potrebné si ich pozrieť priamo na stránkach daného informačného zdroja v časti "Terms and Conditions". Vo všeobecnosti však platí, že je zakázané sťahovať úplné texty pomocou akýchkoľvek robotov, či iných programov na automatické a zrýchlené sťahovanie dát. V rámci udelených licencií majú používatelia povolené prezeranie, tlačenie alebo uchovávanie plnotextových článkov pre vlastnú potrebu a to aj v elektronickej forme, ale nepovoľuje sa hromadné sťahovanie dát a ďalšia distribúcia. Nerešpektovanie licenčných podmienok môže viesť k zablokovaniu prístupu k EIZ pre celú univerzitu.

MVS - Medziknižničná výpožičná služba

Každá knižnica, ktorá je súčasťou štátneho informačného systému v Slovenskej republike (okrem bratislavských), môže žiadať Knižnicu EBF UK o výpožičku dokumentu z jej fondov. Žiadosti sa vyhovie iba vtedy, ak sama žiadajúca knižnica daný dokument nevlastní. Ak dokument síce vlastní, ale v danej chvíli je vypožičaný, žiadosť o výpožičku MVS bude zamietnutá. Na výpožičku MVS sa neposkytujú exempláre umiestnené v čiastkových (katedrových) knižniciach (lokácie UKOEBCD, UKOEBFR, UKOEBNZ, UKOEBPT, UKOEBSZ a UKOEBST). Ďalej sa neposkytujú exempláre, ktoré majú uvedený status Prezenčne alebo Príručka. Knižnica EBF UK prijíma objednávky na výpožičky MVS  na jednotnom formulári žiadanky MVS - ŠEVT 11 010 0. Pri vypĺňaní žiadanky uveďte čo najviac bibliografických údajov.

REPROGRAFICKÉ SLUŽBY:

Reprografické služby sa v zmysle zákona č. 84/2007 Z. z. zo 6. februára 2007, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, poskytujú len pre vedecké, študijné a kultúrne potreby čitateľov výlučne z dokumentov fondov knižnice, prípadne z dokumentov zapožičaných prostredníctvom medziknižničnej výpožičnej služby.

V súlade s ustanoveniami autorského zákona možno kopírovať len časti dokumentov.

Informácia pre potencionálnych DARCOV:

Akvizícia knižničných dokumentov je jednou z najdôležitejších činnosti knižníc. Od kvalitnej akvizície sa odvíjajú výsledky knižnice ako i spokojnosti prípadne nespokojnosti jej používateľov. Dá sa povedať, že skladba knižničného fondu formuje obraz knižnice.

Najosvedčenejším, najpraktickejším, pre knižnicu najvhodnejším spôsobom doplňovania je kúpa. Bohužiaľ, súčasná situácia v oblasti školstva nedovoľuje naplno uspokojiť potreby všetkých používateľov našej knižnice. V tejto situácii budeme radi, ak nám pomôžete pri budovaní knižnice aj Vašimi darmi.

Pokiaľ sa rozhodnete pre knižný dar, radi Vám dodáme informácie o najviac žiadaných publikáciách a poradíme najvýhodnejšieho dodávateľa. V prípade ak sa rozhodnete pre finančný príspevok, Váš príspevok použijeme na nákup teologickej literatúry, ktorú by sme prípadne mohli zvýrazniť Vami dodaným originálnym logom, osobným ex libris alebo názvom Vašej organizácie.

Zo starších publikácií privítame najmä tieto:

1. Malá slovenská encyklopédia / zost. a red. spracoval kol. prac. Encyklopedického ústavu SAV. -- Bratislava : Goldpress, 1993, ISBN 80-85584-12-3.

2. Pyramída : Encyklopedický časopis moderného človeka, 1971-1990, ISSN 0231-9047. Chýbajú nám č.: 193-224.

3. Révai Nagy Lexikona : Az ismeretek enciklopédiája, Budapest : Révai, 1911-1927. 

4. Československý biografický slovník / zprac. kol. autorů Encyklopedického ústavu ČSAV. -- 1. vyd. -- Praha : Academia, 1992. -- 837 s., ISBN 80-200-0443-2

5. Tibenský, Ján. Dejiny Slovenska slovom i obrazom. 1. Vyd. 1. Martin: Osveta, 1973. 249 s.

6. Butvin, Jozef, Kostický, Bohumír a Vartíková, Marta. Dejiny Slovenska slovom i obrazom. Diel 2. 1. vyd. Martin: Osveta, 1981. 382 s. 

7. Dejiny Slovenského národného povstania : 1944. 1.-5. zv. / Ved. red. Viliam Plevza. - 1. vyd. -- Bratislava : Pravda, 1984.                                              

8. Kalesný, František. Habáni na Slovensku / František Kalesný / Fot. Tibor Szabó...[et al.]. -- 1. vyd. -- Bratislava : Tatran, 1981. -- 374 s.

9. Historické štúdie : ISSN 0440-9515, Bratislava : Veda , 1955-, chýb.: 1-3, 5-23, 25-37, 41,

10. Borovszky, Samu, et al. Magyarország Vármegyéi És Városai: Magyarország Monografiája; a Magyar Korona Országai Történetének, Földrajzi, Képzőművészeti, Néprajzi, Hadűgyi És Természeti Viszonyainak, Kőzművelődési És Közgazdasági Állapotának Encziklopédiája. Budapest: Országos Monográfia Társaság, 1895-1911.

11. Cirkevné listy, ISSN: 0139-9217, roky: 1887-1898, 1909, 1935, 1956. 

12. Církevní listy, roky: 1863 - 1875.

13. Večernica: časopis Spolku Vieroslava na Starej Turej, roky: 1925 - 1949.

14. Služba lásky: zpráva o činnosti Spolku slovenskej evanjelickej diakonie v Liptovskom Sv. Mikuláši..., roky: 1937 - 1947. 

15. Pešťbudínske vedomosti: noviny pre politiku a literatúru, roky: 1861 - 1870. 

Všetky skriptá a zborníky vydané EBF UK, poťažne SEBF.

Agendy ECAV (vydania 2004, 1996).

Pöhlmann, Horst Georg - Kompendium evangelické dogmatiky, Jihlava : Mlýn, 2002.

Zahrnt, Heinz - Ježiš z Nazareta, Liptovský Mikuláš : Tranoscius, 1997.

Veselý, Daniel - Martin Luther reformátor, Liptovský Mikuláš : Tranoscius, 1994, 1991.

Všetky publikácie z vydavateľstva OIKOYMENH, Praha. 

Ďalej máme záujem o kritické vydanie diela Jána Amosa Komenského (J.A. Comenii Opera omnia - DJAK, č. 17) vydavaného od roku 1969 vo vydavateľstve Academia v Prahe.

Takisto privítame kritické vydanie diela Majstra Jana Husa (Magistri Iohannis Hus Opera omnia) vydavaného tiež vo vydavateľstve Academia v Prahe.

Z produkcie Vydavateľstva UK pre Evanjelickú bohosloveckú fakultu UK 

Od 1.9.2009 predaj kníh a skrípt z produkcie EBF UK a Vydavateľstva UK Bratislava zabezpečuje p.Oto Nečada. Publikácie si možno zakúpiť LEN osobne po telefonickom dohovore na č.t. 206 67 120 alebo prostredníctvom mailunecada(at)fevth.uniba.sk

Dôležité knižnice v SR