Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Knižnica EBF UK

Knižnica EBF UK je informačné pracovisko slúžiace na podporu pedagogického a vedecko-výskumného procesu na Evanjelickej bohosloveckej fakulte UK. Knižnica svojimi knižnično-informačnými fondami a ďalšími informačnými službami pomáha plniť úlohy pedagogickým, vedecko-výskumným, odborným pracovníkom a študentom všetkých foriem štúdia.

V rámci Akademickej knižnice UK Knižnica EBF UK v spolupráci s ostatnými fakultnými knižnicami UK vytvára súborný online katalóg UK (registrovaní používatelia majú možnosť posielať si žiadanky na dokumenty cez internet - návody) a buduje databázu evidencie publikačnej činnosti zamestnancov EBF UK.

Skúšobný prístup BOOKPORT

Databáza BOOKPORT sprístupňuje odborné knihy a beletriu v češtine a ďalších cudzích jazykoch. Pri prvom prihlásení je potrebné aktivovať si konto podľa návodu. Po aktivovaní konta je možné pristupovať do databázy cez Bookport. Skúšobný prístup trvá do 31.3.2023.

Externé informačné zdroje

Otváracie hodiny

Pondelok

08:00 - 12:00    13:00 - 16:00

Utorok

08:00 - 12:00    13:00 - 16:00

 

Streda

08:00 - 11:00    13:00 - 16:00

Štvrtok

08:00 - 12:00    13:00 - 16:00

 

Piatok

08:00 - 13:00

 

Medzi 12:00 - 13:00 hod. je obedná prestávka. Každú stredu je prestávka od 11:00 hod. do 13:00 hod. z dôvodu konania Akademických služieb Božích.

Kde nás nájdete

Sídlo Knižnice EBF UK:

Bartókova 8
811 02 Bratislava

Ako sa k nám dostanete?

z centra:

z Hodžovho nám. trolejbusmi č. 207, 203 smer Hrad, vystúpite na zastávke Červený kríž (hotel Albrecht). Prejdite cez križovatku na ulicu Slávičie údolie. Po nej pokračujte smerom dole cca 5 min. k rázcestiu, kde odbočíte vpravo. O chvíľu sa ocitnete pred hlavným vchodom fakulty, ktorému dominuje modrá veža. Hlavný vchod sa nepoužíva pre verejnosť, preto prejdite do dvora a použite tento vchod, kde sa nachádza vrátnica.

z Mlynskej doliny:

je nutné vystúpiť na zastávke autobusu č. 31, 39 ZOO, ďalej prejdite cez križovatku k administratívnej budove (Partnersgroup, Aegon) a pokračujte po ulici Slávičie údolie smerom hore, strednou cestou. Pozor! Cesta je dosť strmá (neodporúčame v zimnom období). Obdobne možno využiť autobusové spoje z mesta ako aj z Patrónky, či Kramárov č. 30, 32, 37 (zastávka ZOO).

Okrem spomenutých spojov môžete využiť aj autobusový spoj č. 41 z Vozovne Hroboňova. Odporúčame vystúpiť na zastávke Na hrebienku alebo Búdková. Avšak upozorňujeme, že tento spoj premáva pomerne riedko.

Katalógy, databázy a informačné zdroje pre teológiu

Návody

 

Nástroje na vyhľadávanie

Elektronická knižnica UK

 

Interné informačné zdroje

Súborný online katalóg UK

Databáza publikačnej činnosti

E-knižnica EBF UK 

 

Externé informačné zdroje

• Informačné zdroje dostupné cez UK  

Informačné zdroje dostupné cez CVTI SR 

• Scientometrické databázy 

Web of Science 

SCOPUS 

• Plnotextové databázy pre teológiu 

Atla Religion Database  

JSTOR  

Oxford Journals  

ProQuest Central 

Wiley Online Library 

• Open Access zdroje pre teológiu 

EZB - Electronic Journals Library 

DOAJ - Directory of Open Access Journals

Forum Historiae 

OA časopisy Oxford University Press 

OA časopisy Cambridge University Press