Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Knižnica EBF UK

Knižnica EBF UK je informačné pracovisko slúžiace na podporu pedagogického a vedecko-výskumného procesu na Evanjelickej bohosloveckej fakulte UK. Knižnica svojimi knižnično-informačnými fondami a ďalšími informačnými službami pomáha plniť úlohy pedagogickým, vedecko-výskumným, odborným pracovníkom a študentom všetkých foriem štúdia.

V rámci Akademickej knižnice UK Knižnica EBF UK v spolupráci s ostatnými fakultnými knižnicami UK vytvára súborný online katalóg UK (registrovaní používatelia majú možnosť posielať si žiadanky na dokumenty cez internet - návody) a buduje databázu evidencie publikačnej činnosti zamestnancov EBF UK.

OZNAM - LETO 2024

Knižnica EBF UK bude dňa od 1.7.2024 do 31.8.2024 ZATVORENÁ.

Štúdium v priestoroch knižnice alebo vypožičanie dokumentov je možné zabezpečiť individuálne po dohode.

Za porozumenie ďakujeme.

Otváracie hodiny

Pondelok

08:00 - 12:00    13:00 - 16:00

Utorok

08:00 - 12:00    13:00 - 16:00

 

Streda

08:00 - 12:00    13:00 - 16:00

Štvrtok

08:00 - 12:00    13:00 - 16:00

 

Piatok

08:00 - 12:00

 

Medzi 12:00 - 13:00 hod. je obedná prestávka.

Kde nás nájdete

Sídlo Knižnice EBF UK:

Bartókova 8
811 02 Bratislava

Ako sa k nám dostanete?

z centra:

z Hodžovho nám. trolejbusmi č. 207, 203 smer Hrad, vystúpite na zastávke Červený kríž (hotel Albrecht). Prejdite cez križovatku na ulicu Slávičie údolie. Po nej pokračujte smerom dole cca 5 min. k rázcestiu, kde odbočíte vpravo. O chvíľu sa ocitnete pred hlavným vchodom fakulty, ktorému dominuje modrá veža. Hlavný vchod sa nepoužíva pre verejnosť, preto prejdite do dvora a použite tento vchod, kde sa nachádza vrátnica.

z Mlynskej doliny:

je nutné vystúpiť na zastávke autobusu č. 31, 39 ZOO, ďalej prejdite cez križovatku k administratívnej budove (Partnersgroup, Aegon) a pokračujte po ulici Slávičie údolie smerom hore, strednou cestou. Pozor! Cesta je dosť strmá (neodporúčame v zimnom období). Obdobne možno využiť autobusové spoje z mesta ako aj z Patrónky, či Kramárov č. 30, 32, 37 (zastávka ZOO).

Okrem spomenutých spojov môžete využiť aj autobusový spoj č. 41 z Vozovne Hroboňova. Odporúčame vystúpiť na zastávke Na hrebienku alebo Búdková. Avšak upozorňujeme, že tento spoj premáva pomerne riedko.

Katalógy, databázy a informačné zdroje pre teológiu

Návody

 

Nástroje na vyhľadávanie

Elektronická knižnica UK

 

Interné informačné zdroje

Súborný online katalóg UK

Databáza publikačnej činnosti

E-knižnica EBF UK 

 

Externé informačné zdroje

• Informačné zdroje dostupné cez UK  

Informačné zdroje dostupné cez CVTI SR 

• Scientometrické databázy 

Web of Science 

SCOPUS 

• Plnotextové databázy pre teológiu 

Atla Religion Database  

JSTOR  

Oxford Journals  

ProQuest Central 

Wiley Online Library 

• Open Access zdroje pre teológiu 

EZB - Electronic Journals Library 

DOAJ - Directory of Open Access Journals

Forum Historiae 

OA časopisy Oxford University Press 

OA časopisy Cambridge University Press