Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

E-knižnica

V tejto sekcii by sme Vám radi poskytli vybrané elektronické učebnice pedagógov fakulty.  Nižšie uvádzame aj verzie publikácií, ktoré sú žiadané a nevzťahuje sa na ne autorský zákon a sú teda voľne šíriteľné. V prípade starších diel v zásade ide o literárne diela, ktorých autori sú už viac ako 70 rokov po smrti.

Dúfame, že táto sekcia sa bude postupne rozrastať a pomôže našim čitateľom. Privítame aj vaše návrhy, prípadne nám môžte poslať už zoskenované publikácie. Súbory, prosím, posielajte v PDF formáte. V prípade nejasností nás kontaktujte.

Elektronické učebnice pedagógov fakulty:

Benka, Dávid. Putovanie k vrchu v krajine Mórija: Sprievodca vybranými exegetickými krokmi a interpretáciami na príklade perikopy o obetovaní Izáka (Gn 22). Bratislava: EBF UK, 2022.

Putovanie k vrchu v krajine Mórija - PDF verzia

1.4 M

Putovanie k vrchu v krajine Mórija - EPUB verzia

5 M

JURÍK, Milan. Diakonia pri marginalizovaných skupinách. Slovenská perspektíva. Bratislava: EBF UK, 2022.

Jurík, M._-_Diakonia pri marginalizovaných skupinách. Slovenská perspektíva.pdf           3.4 M

 

Staršie diela nežijúcich autorov:

KVAČALA, Ján. Dejiny reformácie na Slovensku. Liptovský Svätý Mikuláš: Tranoscius, 1935.

http://www.fevth.uniba.sk/uploads/media/Kvacala_1-133.pdf

1. časť

5.1 M

http://www.fevth.uniba.sk/uploads/media/Kvacala_134-281.pdf

2. časť

5.6 M

http://www.fevth.uniba.sk/uploads/media/Kvacala_282-.pdf

3. časť

1.3 M

LÚČANSKÝ, Michal. Symbolika: časť I. Bratislava: Ján Pocisk, 1930.

http://www.fevth.uniba.sk/uploads/media/Symbolika_Lucansky.pdf

Symbolika

1.6 M

HURBAN, Jozef M. L. Církew Ewanjelicko-Lutheránská... W Skalici: Tiskem Františka Xaw. Štarnycla Synů, 1861.

http://www.fevth.uniba.sk/uploads/media/Hurban_1.cast.pdf

Hurban_1.cast

8.1 M

http://www.fevth.uniba.sk/uploads/media/Hurban_2.cast.pdf

Hurban_2.cast

6.6 M

ŠKROVINA, Otto (Ed.). Šematizmus : cirkvi evanjelickej augš. vyznania na Slovensku. Turčiansky Sv. Martin : nákladom cirkvi evanj. augšp. vyzn. na Slovensku, 1924.

http://www.fevth.uniba.sk/uploads/media/Schematizmus_ECAV_1924.pdf

Schematizmus_ECAV_1924.pdf

43 M

KIŠŠ, Igor. Zodpovednosť kresťana za svet : štúdie k Lutherovmu učeniu o dvoch ríšach, habilitačná práca. Bratislava: [s.n.], 1990

http://www.fevth.uniba.sk/uploads/media/Kiss_Hab_1-140.pdf

Kiss_Hab_1.časť

6.4 M

http://www.fevth.uniba.sk/uploads/media/Kiss_Hab_141-266.pdf

Kiss_Hab_2. časť

5.6 M

KIŠŠ, Igor. Lutherova sociálna kritika cirkvi, dizertačná práca. Bzince pod Javorinou: [s.n.], 1967.

http://www.fevth.uniba.sk/uploads/media/DIZ_Kiss_1-146.pdf

DIZ_Kiss_1. časť

13.4 M

http://www.fevth.uniba.sk/uploads/media/DIZ_Kiss_147-256.pdf

DIZ_Kiss_2. časť

10.7 M

LÚČANSKÝ, Michal. Problém bohočloveka, Ježiša Krista. Bratislava: Ján Pocisk a spol., 1931.

http://www.fevth.uniba.sk/uploads/media/Problem_bohocloveka_Jezisa_Krista.pdf

Problem_bohocloveka_Jezisa_Krista.pdf

2.9 M

HURBAN, Jozef Miloslav. Únia, čili spojení Lutheránů s Kalvíny v Uhrách. Budín, 1846.

http://www.fevth.uniba.sk/uploads/media/Hurban_-_Unia.pdf

Hurban_-_Unia.pdf

8.1 M

LAJČIAK, Ján. Ézéchiel - Sa Personne et son Enseignement. Paris & Cahors: Imprimerie A. Coueslant, [1906].

http://www.fevth.uniba.sk/uploads/media/Lajciak.pdf

Lajciak.pdf

6.8 M

Svetový luteránsky zväz. Milosť, starostlivosť a spravodlivosť: príručka pre prácu s infekciou HIV a chorobou AIDS. Bratislava: Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku, 2011.

http://www.fevth.uniba.sk/uploads/media/Milost_starostlivost_a_spravodlivost.pdf

Milost_starostlivost_a_spravodlivost.pdf