Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Výzva: Postdoktorandské pobyty na UK

Úplné znenie výzvy

Základným poslaním postdoktorandských pobytov je cielená podpora výskumu a vývoja na jednotlivých súčastiach Univerzity Komenského v Bratislave, podpora mladých výskumných pracovníkov, zvýšenie atraktívnosti vedeckej kariéry, ako aj podpora mobility postdoktorandov.

Pre viac info klikni SEM.