Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zahraničný projekt Z-15-112/0003-00 – „500 rokov evanjelickej reformácie – zhodnotenie a výhľad“. Mgr. Ľubomír Batka, Dr. theol. (hlavný riešiteľ)

Zahraničný projekt Z-15-112/0003-00 – „500 rokov evanjelickej reformácie – zhodnotenie a výhľad“.

Mgr. Ľubomír Batka, Dr. theol.         (hlavný riešiteľ)