Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

TEMPLETON DXR00290 – „The Future of Imago Dei Theologies in the Context of the New Challenges of Transhumanism: A Central European Perspective. International research project“

TEMPLETON DXR00290 – „The Future of Imago Dei Theologies in the Context of the New Challenges of Transhumanism: A Central European Perspective. International research project“

Templeton Foundation. Schéma má názov: „New Horizons for Science and Religion in Central and Eastern Europe.“ Zastrešujúca organizácia: The Ian Ramsey Centre for Science and Religion University of Oxford. October 2021 – December 2023.

prof. PhDr. Michal Valčo, PhD.        (hlavný riešiteľ)

doc. PaedDr. Katarína Valčová, PhD. (zástupca hlavného riešiteľa)