Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Projekt Programu celoživotného vzdelávania Grundtvig EU č. 13412 0632 – „Učiace sa partnerstvá”

Projekt Programu celoživotného vzdelávania Grundtvig EU č. 13412 0632 – „Učiace sa partnerstvá”.

Grant sa venuje téme sociálnej interakcie ľudí rôznych náboženstiev prostredníctvom interkulturálnej amedzináboženskej spolupráce v oblasti pastorálneho poradenstva 2013-2015. Spolu so 4 vzdelávacími inštitúciami v Európskej únii: (dve z Nemecka, 1 zo Švajčiarska, 1 z Poľska).

prof. ThDr. Július Filo                       (spoluriešiteľ grantu)