Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

NAFOSTED No. 304/HD-603.01-2020 – „John Locke's Thought on Human rights and Its contemporary value“

NAFOSTED No. 304/HD-603.01-2020 – „John Locke's Thought on Human rights and Its contemporary value“

Inštitút filozofie, Vietnamská akadémia spoločenských vied, Hanoi, Vietnam.

prof. PhDr. Michal Valčo, PhD.        (spoluriešiteľ grantu)