Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zahraničné projekty

The Future of Imago Dei Theologies in the Context of the New Challenges of Transhumanism: A Central European Perspective

Leading Investigator: prof. Dr. Michal Valco, PhD. (Department of Church History) Comenius University in Bratislava, Evangelical Lutheran Theological Faculty (ELTF)

Participating researchers from ELTF: assoc. prof. Katarina Valcova, PhD. (Department of Practical Theology), Milan Jurik, PhD. (Dean of the Faculty, Department of Practical Theology), Radoslav Hanus, PhD. (Chair of the Department of Church History)

 

TEMPLETON DXR00290 – „The Future of Imago Dei Theologies in the Context of the New Challenges of Transhumanism: A Central European Perspective. International research project“

Templeton Foundation. Schéma má názov: „New Horizons for Science and Religion in Central and Eastern Europe.“ Zastrešujúca organizácia: The Ian Ramsey Centre for Science and Religion University of Oxford. October 2021 – December 2023.

prof. PhDr. Michal Valčo, PhD.        (hlavný riešiteľ)

doc. PaedDr. Katarína Valčová, PhD. (zástupca hlavného riešiteľa)

 

NAFOSTED No. 304/HD-603.01-2020 – „John Locke's Thought on Human rights and Its contemporary value“

Inštitút filozofie, Vietnamská akadémia spoločenských vied, Hanoi, Vietnam.

prof. PhDr. Michal Valčo, PhD.        (spoluriešiteľ grantu)

 

Projekt – Medzinárodný vyšehradský fond: „Christian World Community and the Cold War“

prof. ThDr. Július Filo                       (hlavný riešiteľ)

 

Projekt – Medzinárodný vyšehradský fond: „Lebensgeschichten aus der komunistischer Zeit“

prof. ThDr. Július Filo                       (spoluriešiteľ grantu)

 

Projekt Programu celoživotného vzdelávania Grundtvig EU č. 13412 0632 – „Učiace sa partnerstvá”.

Grant sa venuje téme sociálnej interakcie ľudí rôznych náboženstiev prostredníctvom interkulturálnej amedzináboženskej spolupráce v oblasti pastorálneho poradenstva 2013-2015. Spolu so 4 vzdelávacími inštitúciami v Európskej únii: (dve z Nemecka, 1 zo Švajčiarska, 1 z Poľska).

prof. ThDr. Július Filo                       (spoluriešiteľ grantu)

 

Projekt Erasmus+ 2016-1-DE02- KA204-003272 – „Bildung für Ehrenamtliche in Kultur – und religionssensibler Begleitung von Migrantinnen und Flüchtlingen.”

prof. ThDr. Július Filo                       (spoluriešiteľ grantu)

 

Zahraničný projekt Z-15-112/0003-00 – „500 rokov evanjelickej reformácie – zhodnotenie a výhľad“.

Mgr. Ľubomír Batka, Dr. theol.         (hlavný riešiteľ)

 

GEKE, Theologie der Diaspora, Wien

Mgr. Ondrej Prostredník, PhD.         (spoluriešiteľ grantu)