Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

VEGA 1/0700/16 – "Eschatológia židovskej apokalyptiky: Apokalypsa Daniel"

VEGA 1/0700/16

Doba riešenia projektu: 2017–2018

Predmetom výskumu je apokalypsa Daniel – jej interpretácia vrátane historicko-kritickej a textovej analýzy na pozadí komplexného fenoménu židovskej apokalyptiky a publikácia výsledkov výskumu v dvoch vedeckých monografiách: Apokalypsa Daniel a Piesne o trpiacom Hospodinovom služobníkovi, ktoré podávajú podrobný komentár biblických textov s historicko-kritickou a textovou analýzou.

Riešiteľ projektu:

doc. Mgr. Sidonia Horňanová, PhD.