Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Leuenberská konkordia v multikultúrnom a multireligióznom kontexte

4. september 2023

Vedecká konferencia sa tematicky zameriava na: 1. kritické zhodnotenie naplnenia minulých očakávaní, 2. aktuálne výzvy ekumenickej spolupráce a 3. krízu ekumenického hnutia v protestantských cirkvách. Hlavným zámerom konferencie je konštruktívne zhodnotiť Leuenberskú konkordiu z viacerých výskumných perspektív, a to predovšetkým v multikultúrnom a multireligióznom kontexte. 

Výskumné perspektívy: historická, teologická, literárno-kultúrna a umelecko-sakrálna.

Jazyk konferencie:

anglický a nemecký, český a slovenský

Názov vedeckého príspevku nám prosím zašlite najneskôr do 15. mája 2023.

Dĺžka príspevku: 20 minút

žka diskusie: 10 minút

Príspevky prezentované na konferencii sa plánujú publikovať v zborníku v zahraničnom vydavateľstve.

Kontakt a registrácia:

maros.nicak@fevth.uniba.sk

Tešíme sa na Vašu účasť.

Vaša EBF UK.

EBF UK | Bartókova 8, 811 02 Bratislava, Slovensko | FB/Instagram/EBF.UK