Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

In pluribus unitas

5. ročník doktorandskej konferencie In pluribus unitas (Jednota v mnohosti)

Jednota v mnohosti

4. ročník doktorandskej konferencie - 2015

23. - 25. apríla 2015 sa uskutočnil štvrtý ročník „putovnej“ ekumenickej medzinárodnej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov v oblasti teológie a príbuzných disciplín In pluribus unitas – Jednota v mnohosti – Unity in Diversity IV., ktorú v tomto roku organizovali doktorandi Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave pod záštitou dekana doc. Ľubomíra Batku, Dr. theol.

Išlo o polytematickú konferenciu, ktorej cieľom bolo prezentovať výsledky aktuálneho výskumu jednotlivých doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov, ako aj vytvárať platformu pre nadväzovanie partnerstiev medzi jednotlivými teologickými pracoviskami. 

V prípade akýchkoľvek ďalších otázok nás môžete kedykoľvek kontaktovať (prostredníctvom oficiálnej e-mailovej adresy pre konferenciu inpluribusunitas@gmail.com). Všetky relevantné informácie ohľadom konferencie budú zverejňované aj na verejne dostupnej facebookovej stránke pre konferencie In pluribus unitas - www.facebook.com/inpluribusunitas.

JEDNOTA V MNOHOSTI – IN PLURIBUS UNITAS IV. 

Výstup konferencie

Ako už je dobrým zvykom, výstupom z konferencie bude recenzovaný zborník príspevkov, ktorý bude vydaný v tlačenej forme nakladateľstvom Univerzity Komenského v Bratislave.