Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

III. česko-slovenské filozoficko-teologické sympózium "Imago Dei ako filozofický a teologický pojem"

28. september 2019

Inštitút kontextuálnej teológie Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Vás pozýva na III. česko-slovenské filozoficko-teologické sympózium „Imago Dei ako filozofický a teologický pojem“, ktoré sa uskutoční v sobotu 28. septembra 2019 o 9:00 hod v priestoroch fakulty, v miestnosti P1. 

Vedecké sympózium má interdisciplinárny charakter a je súčasťou projektu VEGA 1/0261/19 – „Náboženská argumentácia v liberálnej demokracii z pohľadu koncepcie verejného rozumu Johna Rawlsa“. 

 

Jazyk sympózia: slovenský a český

 

Program sympózia

 

Dostupnosť hromadnou dopravou

z Hodžovho nám. trolejbusmi č. 207, 203 smer Hrad, vystúpite na zastávke Červený kríž (hotel Albrecht). Prejdite cez križovatku na ulicu Slávičie údolie. Po nej pokračujte smerom dole cca 5 min. k rázcestiu, kde odbočíte vpravo. O chvíľu sa ocitnete pred hlavným vchodom fakulty, ktorému dominuje modrá veža. Hlavný vchod sa nepoužíva pre verejnosť, preto prejdite do dvora a použite tento vchod, kde sa nachádza vrátnica.

 

Tešíme sa na Vašu účasť.

 

S úctou,

Marek Neština

Adriána Belanji Biela

Dávid Benka

Ivan Belanji