Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Barbarská noc evanjelikov

13. október 2022

Pri príležitosti 60. výročia politických procesov s duchovnými ECAV (1962) Vás pozývame na vedeckú konferenciu "Barbarská noc evanjelikov", ktorá sa uskutoční dňa 13. októbra 2022 na pôde Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Jazyk sympózia: slovenský a český

Organizátor:

EBF UK

Edukačno-misijné centrum ECAV

Registrácia & kontakt:

hanus@fevth.uniba.sk

Bolo by pre nás potešením privítať Vás na pôde Evanjelickej bohosloveckej fakulty.

Tešíme sa na Vašu účasť.

S úctou,

Vaša EBF UK

 

EBF UK | Bartókova 8, 811 02 Bratislava, Slovensko | Facebook.com/EBF.UK