Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Prednáška prof. Volkera Leppina

Prof. Dr. Volker Leppin

Evangelisch-Theologische Fakultät, Universität Tübingen

Téma: "Reformation as Transformation of the Middle Ages"

Kedy? Streda 27. novembra 2019 o 13:00 hod.

Kde? Miestnosť P1, EBF UK (Bartókova 8)

Tešíme sa na Vás!

Vaša EBF UK.