Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Prednáška prof. Jutty Hausmann

Celofakultná hosťovská prednáška

Prof. Dr. Jutta Hausmann

Evangélikus Hittudományi Egyetem, Budapest

Téma: "Sola Scriptura - oder: Wem gehört die Schrift?"

Kedy? Streda 14. november 2018 o 13:00 hod.

Kde? Miestnosť P1, EBF UK (Bartókova 8)