Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Prednáška prof. Juraja Bándyho

Celofakultná hosťovská prednáška

prof. ThDr. Juraj Bándy

Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Téma: "Starozmluvné aktuality"

Kedy? Streda 20. február 2019 o 13:00 hod.

Kde? Miestnosť P1, EBF UK (Bartókova 8)