Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Prednáška Dr. Jana Kranáta

Celofakultná hosťovská prednáška

Mgr. Jan Kranát, Ph.D.

Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy, Praha

Téma: "Občanský stát založený na protestantské vzdělanosti -  politické učení F. Schleiermachera"

Kedy? Utorok 21. máj 2019 o 13:00 hod.

Kde? Miestnosť P1, EBF UK (Bartókova 8)