Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Prednáška Dr. Evy Kowalskej

Celofakultná hosťovská prednáška

PhDr. Eva Kowalská, DrSc.

Historický ústav Slovenskej akadémie vied

Téma: "Známe/neznáme mená a miesta z histórie slovenských evanjelikov a.v. v 17.-19. stor."

Kedy? Streda 03. apríl 2019 o 13:00 hod.

Kde? Miestnosť P1, EBF UK (Bartókova 8)