Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Prednáška doc. Vincenta Múcsku

doc. Mgr. Vincent Múcska, PhD.,

Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Téma: „V kráľovskom dome paláci patrí druhé miesto po viere cirkvi ...“ Úvahy nad dielom prvého uhorského kráľa Štefana I. Svätého.

Kedy? Streda 18. marec 2020 o 13:00 hod.

Kde? Miestnosť P1, EBF UK (Bartókova 8)

Tešíme sa na Vás!

Vaša EBF UK.