Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Prednáška doc. Ota Halamu

Celofakultná hosťovská prednáška

doc. Ota Halama, Th.D.

Evangelická teologická fakulta University Karlovy, Praha

Téma: "Životopisy Martina Luthera v Čechách a na Moravě v 16. a 17. století"

Kedy? Streda 15. máj 2019 o 13:00 hod.

Kde? Miestnosť P1, EBF UK (Bartókova 8)