Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Predstavenie knihy - Michal Bodický a jeho Rozpomienky

Téma: Predstavenie knihy Michal Bodický a jeho Rozpomienky

Moderuje: Mgr. et Mgr. Miloslav Gdovin

Editor knihy: ThDr. Martin Riecky

Riaditeľ vydavateľstva Tranoscius: Ing. Peter Gärtner

Kedy? Streda 15. máj 2024 o 13:00 hod.

Kde? Aula EBF UK (Bartókova 8)