Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Prednáška prof. Lenky Karfíkovej

prof. Lenka Karfíková, Dr. theol.

Evangelická teologická fakulta University Karlovy, Praha

Téma: Kristus Bůh a člověk podle Origena

Kedy? Utorok 7. máj 2024 o 10:00 hod.

Kde? Miestnosť P1, EBF UK (Bartókova 8)