Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Prednáška prof. Juraja Bándyho k prekladu Biblie

prof. ThDr. Juraj Bándy

Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Téma: Ekumenický preklad Biblie: vznik diela a prekladateľské problémy

Kedy? Streda 22. november 2023 o 13:00 hod.

Kde? Miestnosť P1, EBF UK (Bartókova 8)

Tešíme sa na Vás!

Vaša EBF UK.