Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Prednáška doc. Dr. Petra Marečka

doc. Dr. Petr Mareček, Th.D.

Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Téma: Ježišovo vzkříšení v Janově evangeliu

Kedy? Utorok 14. marec 2023 o 13:00 hod.

Kde? Miestnosť P4, EBF UK (Bartókova 8)

Tešíme sa na Vás!

Vaša EBF UK.