Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Veda

Vedecká činnosť na EBF UK

Univerzita Komenského patrí k najsilnejším vedecko-výskumným inštitúciám na Slovensku. Bližšie informácie nájdete na webe Rektorátu UK.

Informácie o vedecko-výskumnej činnosti na EBF UK získate na telefónnom čísle 02/20667 183 a o možnostiach doktorandského štúdia informujeme na samostatnej stránke.