Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Ubytovanie v TD EBF UK

Žiadosť o ubytovanie na akademický rok 2020/2021

Záujemcovia o ubytovanie v TD EBF UK v akademickom roku 2020/2021 si môžu svoju žiadosť o ubytovanie vyplniť a poslať najneskôr do 30.6.2020.

V opačnom prípade nie je možné z našej strany zaručiť voľnú kapacitu ubytovania v priestoroch TD EBF UK.

ŽIADOSŤ O UBYTOVANIE v TD EBF UK - PDF 

ŽIADOSŤ O UBYTOVANIE V TD EBF UK - Word

Žiadosti posielajte na emailovú adresu:

hradsky@fevth.uniba.sk

spiritualifevth.uniba.sk

 

<output>spirituali@fevth.uniba.sk</output>

Správca objektu:

Ľuboš Hradský

Tel. kontakt: 02/20667 101

Email: hradskyfevth.uniba.sk

 

CENNÍK UBYTOVANIA (letné aj celoročné)