Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Akademické služby Božie (kázne)

Kázne 2022

Kázne 2021

           13. Hľaďme na Ježiša Krista. mp4

           ASB 12.5.2021 Žid 12, 1 - 3 - Mgr. Ivan Eľko

Kázne 2020

Kázne 2019

Kázne 2018

Kázne 2017

Kázne 2016

Kázne 2015

Kázne 2014

Kázne 2012

  • SB_22_2_2012_kazen.mp3Audiozáznam z Akademických Služieb Božích (dekan EBF UK Mgr. Ľubomír Batka, Dr.theol.)19.3 M
  • SB_15_2_2012_kazen.mp3Audiozáznam z Akademických Služieb Božích (prof. ThDr. Juraj Bándy)18.8 M