Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Teologický domov

 

 „Domov nie je miesto, kde bývaš, ale miesto, kde ti rozumejú.“

Ch. Morgenstern

 

                Mať domov, neznamená mať miesto, kde si človek môže zložiť veci. Znamená omnoho viac. Vzťahy, väzby, rodinu. Ani Teologický domov nie je len internát, jeden z mnohých, ktoré Bratislava ponúka. Je to zázemie a blízkosť v anonymite hlavného mesta. Aj jeho ponuka je špecifická. Nie je to len ubytovanie v jednoposteľových, dvojposteľových a trojposteľových izbách s vlastnými sociálnymi zariadeniami, spoločnými kuchynkami a klubovňou. K tejto ponuke pripája ponuku bohatého duchovného, vnútromisijného a spoločenského života. K nej patrí možnosť navštevovať ranné i večerné modlitby, akademické služby Božie v stredu, večerné služby Božie v nedeľu, bohoslužobné podujatia vedené študentmi v spolupráci s cirkevnými zbormi v Bratislave, ale aj ročníkové duchovné sústredenia, diskusné večery, tvorivé dielne, večery hier,  pečenie oblátok, grilovačky a mnohé iné.

               Za tento bohatý duchovný i vnútromisijný život sú v Teologickom domove ECAV pri EBF UK v Bratislave zodpovední duchovní správcovia, spirituáli. Tí okrem uvedeného ponúkajú študentom možnosť duchovného sprevádzania v oblasti viery, služby v cirkvi i v osobných, súkromných životoch. To všetko približujú fotografie, ktoré v našej galérii nájdete. Ani jedna z fotografií však nie je schopná nahradiť  vlastnú skúsenosť. Použijeme preto slová propagačných materiálov fakulty: „príď to zažiť“.