Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Uchádzač o štúdium

Elektronická prihláška na štúdium

Plánujete študovať na EBF UK evanjelickú teológiu alebo iný študijný program v bakalárskom alebo magisterskom stupni? Alebo chcete absolvovať svoje štúdium externe popri zamestnaní? Žiadny problém.

Zaregistrujte sa a vyplňte svoju ELEKTRONICKÚ PRIHLÁŠKU. Na nasledujúcich stránkach nájdete aj návody ako ju správne vyplniť.

Vážené uchádzačky, vážení uchádzači o štúdium,

vzhľadom na to, že stredné školy prerušili v týchto týždňoch výučbu, rozhodli sme sa aj my v tomto období akceptovať elektronické prihlášky (nemusíte ich tlačiť a posielať poštou, rovnako tak získavať potrebné dokumenty z vašej školy). Listinné dokumenty budete môcť doložiť neskôr, teraz je dôležité, aby ste stihli podať prihlášku cez elektronický portál e-prihlaska.sk.

Termín podania prihlášok pre bakalárske a magisterské  študijné programy (s výnimkou študijného programu učiteľstvo náboženskej výchovy v kombinácii s učiteľstvom telesnej výchovy): do 31. marca 2021, resp. do 31. júla 2021 (náhradný termín).

Učiteľské štúdium

Upozorňujeme uchádzačov o bakalárske učiteľské štúdium, ktoré organizujeme v spolupráci s našimi partnerskými fakultami, Prírodovedeckou fakultou UK, Filozofickou fakultou UK a Fakultou telesnej výchovy a športu UK, aby si pozreli aj kritériá týchto fakúlt.

Upozorňujeme uchádzačov o magisterské učiteľské štúdium, ktoré organizujeme v spolupráci s našou partnerskou fakultou, Pedagogickou fakultou UK, aby si pozreli aj kritériá na prijatie: TU

V prípade, že sa chcete dozvedieť viac o aktuálnom dianí na fakulte, pridajte si nás medzi priateľov na Váš profil na Facebooku.

Informácie o prijímacom konaní Vám poskytne študijné oddelenie EBF UK.
E-mail: mokosova(at)fevth.uniba.sk
Tel. č.: 02/9020 9159