Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Uchádzač o štúdium

Názov fakulty:        Univerzita Komenského v Bratislave, Evanjelická bohoslovecká fakulta

Adresa/sídlo:           Bartókova 8, 811 02 Bratislava

 

Plánujete študovať na EBF UK evanjelickú teológiu alebo iný študijný program v bakalárskom alebo spojenom magisterskom, magisterskom alebo doktorandskom stupni? Alebo chcete absolvovať svoje štúdium externe popri zamestnaní? Žiadny problém. Zaregistrujte sa a vyplňte svoju ELEKTRONICKÚ PRIHLÁŠKU. Na nasledujúcich stránkach nájdete aj návody ako ju správne vyplniť. Bakalárske a spojené magisterské štúdium.

Upozorňujeme uchádzačov o učiteľské štúdium, ktoré organizujeme v spolupráci s našimi partnerskými fakultami, Prírodovedeckou fakultou UKFilozofickou fakultou UK a Fakultou telesnej výchovy a športu UK, aby si pozreli aj kritériá týchto fakúlt.

Fakulta si vyhradzuje právo neotvoriť prvý rok štúdia študijného programu, na ktorý sa prihlási menej ako 5 uchádzačov v dennej forme štúdia a menej ako 7 uchádzačov v externej forme štúdia. Fakulta si vyhradzuje právo úpravy pokynov k prijímacím skúškam podľa aktuálneho počtu prihlásených študentov a s ohľadom na prípadné zmeny v akreditačných právach.

V prípade, že sa chcete dozvedieť viac o aktuálnom dianí na fakulte, pozri aj náš profil na Facebooku.

II. kolo prijímacieho konania, deadline na podanie prihlášky: do 25.07.2024