Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Študentskí ambasádori

Študentský ambasádor EBF UK zabezpečuje podporu počas dní/mesiaca otvorených dverí, reprezentuje fakultu na vysokoškolských veľtrhoch, poskytuje informácie o štúdiu, prezentuje možnosti študentského života nielen v rámci fakultného campusu, priateľsky a profesionálne napomáha v procese rozhodovania sa a samotného výberu študijného programu a pozitívne pôsobí ako skúsený i kompetentný mentor za účelom plynulého vykročenia do štúdia na EBF UK. Prostredníctvom efektívnej práce s mladými ľuďmi zabezpečuje prekročenie prvotných bariér a iniciatívne hľadá kreatívne riešenia na vzniknuté situácie.

EBF UK je tu pre Teba!