Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Študentské tútorstvo

Študentské tútorstvo reprezentuje inovatívny a edukatívno zameraný projekt, ktorého účel tkvie v podpore rovesníckeho vzdelávania a zvyšovania efektivity štúdia na Evanjelickej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

EBF UK implementuje inovatívne formy vzdelávania, flexibilne zameriava proces vzdelávania na potreby študentov*tiek a kladie dôraz na komplexný osobnostný rozvoj svojich budúcich absolventov*tiek.

Esenciálnym poslaním študentských tútorov*iek je vytváranie inovatívnych vzdelávacích činností zameraných na individuálne a skupinové potreby študentov*iek počas celého štúdia na EBF UK. 

Aktivity rovesníckeho vzdelávania sú v priateľskej a otvorenej atmosfére zamerané predovšetkým na spoločný rozvoj kritického myslenia, efektívne porozumenie náročnejším teologickým témam v rámci diskusie, rozvoj hard skills (hebrejčina, gréčtina, latinčina, akademické písanie etc.) a soft skills (prezentácia a komunikácia, spolupráca v tíme a hľadanie riešení na modelové situácie).

Študentskí*é tútori*ky sú spravidla študentami*kami vyšších ročníkov a spolupracujú so všetkými študentami*kami so záujmom vzdelanostne a osobnostne rásť.

Pre študentov*ky spolupracujúce s tútormi*kami sú pripravené vzdelávacie semináre v spolupráci s Edukačno-misijným centrom Evanjelickej cirkvi na Slovensku (napr. Dobrý líder, Ako viesť tím?, Rovesnícka služba, Nenásilná komunikácia, Emócie, Motivačný rozhovor).

Tešíme sa na hlbšie štúdium spolu s Tebou. 

Tvoja EBF UK.

Foto: Tomáš Madeja, Oddelenie pre vonkajšie vzťahy, RUK