Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Harmonogram štúdia

Harmonogram štúdia v akademickom roku 2023/2024

ZÁPIS

OD

DO

Bc. a Mgr. štúdium – novoprijatí

08.09.2023

08.09.2023

Bc. a Mgr. štúdium – vyššie roky štúdia

12.09.2023

13.09.2023

Zápis PhD. štúdium

 

 

najneskôr do 13.09.2023 (dohoda termínu e-mailom)

Prijímacie SKÚŠKY bc. a Mgr.

 

 

Riadny termín prijímacích skúšok

17.06.2024

17.06.2024

Náhradný termín prijímacích skúšok

23.08.2024

23.08.2024

PRIJÍMACIE SKÚŠKY PhD.

 

 

Riadny termín prijímacích skúšok

27.06.2024

27.06.2024

Náhradný termín prijímacích skúšok

23.08.2024

23.08.2024

 

 

 

 

Zimný semester

OD

DO

Slávnostné otvorenie akademického roka – aula UK (Šafárikovo nám. 6, BA)

18.09.2023 o 11:00 h

Výučba (13 týždňov)

18.09.2023

15.12.2023

Doplňujúci zápis predmetov (študenti)

18.09.2023

29.09.2023

Hodnotiaci týždeň predmetov priebežnej výučby

11.12.2023

15.12.2023

Skúškové obdobie

02.01.2024

15.02.2024

Letný semester

OD

DO

Výučba (13 týždňov)

19.02.2024

17.05.2024

Doplňujúci zápis predmetov (študenti)

19.02.2024

01.03.2024

Hodnotiaci týždeň predmetov priebežnej výučby

13.05.2024

17.05.2024

Skúškové obdobie

20.05.2024

28.06.2024

KONČIACI ŠTUDENTI

 

 

Skúškové obdobie pre  končiace ročníky

13.05.2024

24.05.2024

ŠTÁTNE SKÚŠKY

OD

DO

RIADNY TERMÍN:

 

 

Termín odovzdania záverečnej práce

 

25.04.2024

Termín prihlásenia na štátnu skúšku

 

27.05.2024

Termín štátnej skúšky (písomná časť)

04.06.2024

05.06.2024

Termín štátnej skúšky (ústna časť)

11.06.2024

19.06.2024

 

 

 

OPRAVNÝ termín:

 

Termín odovzdania záverečnej práce

podľa harmonogramu pre AR 2024/2025

Termín prihlásenia na štátnu skúšku

Termín štátnej skúšky (ústna aj písomná časť)

ŠTÁTNE SKÚŠKY -  PhD. štúdium

 

DO

Zimný termín

 

 

Termín odovzdávania prihlášky  na dizertačnú skúšku 

 

02.10.2023

Termín odovzdania dizertačnej práce – prihlásenie na obhajobu

 

02.10.2023

Obhajoby dizertačných prác

02.01.2024

15.02.2024

Letný termín

 

 

Termín odovzdávania prihlášky  na dizertačnú skúšku 

 

28.02.2024

Termín odovzdania dizertačnej práce – prihlásenie na obhajobu

 

10.04.2024

Obhajoby dizertačných prác

 

jún – august 2024

Harmonogram štúdia bol schválený v AS EBF UK dňa 27. 4. 2023.

 

Upozornenie:

Podľa vysokoškolského zákona trvá akademický rok od 1. septembra do 31. augusta. Preto nie je možné v septembri konať povinnosti predpísané v predchádzajúcom akademickom roku!

 

Ubytovanie v Teologickom domove:

od 4. septembra 2023 v čase 8:00 – 12:00 hod. (len počas pracovných dní)

Harmonogram štúdia v akademickom roku 2022/2023

ZÁPIS

OD

DO

Bc. a Mgr. štúdium – novoprijatí

09.09.2022

09.09.2022

Bc. a Mgr. štúdium – vyššie roky štúdia

12.09.2022

13.09.2022

Zápis PhD. štúdium

 

 

najneskôr do 13.09.2022 (dohoda termínu e-mailom)

Prijímacie SKÚŠKY bc. a Mgr.

 

 

Riadny termín prijímacích skúšok

17.06.2023

17.06.2023

Náhradný termín prijímacích skúšok

25.08.2023

25.08.2023

PRIJÍMACIE SKÚŠKY PhD.

 

 

Riadny termín prijímacích skúšok

28.06.2023

28.06.2023

Náhradný termín prijímacích skúšok

25.08.2023

25.08.2023

 

 

 

 

 

 

Zimný semester

OD

DO

Slávnostné otvorenie akademického roka – aula UK (Šafárikovo nám. 6, BA)

19.09.2022 o 11:00 h

Výučba (13 týždňov)

19.09.2022

16.12.2022

Doplňujúci zápis predmetov (študenti)

19.09.2022

30.09.2022

Hodnotiaci týždeň predmetov priebežnej výučby

12.12.2022

16.12.2022

Skúškové obdobie

02.01.2023

10.02.2023

Letný semester

OD

DO

Výučba (13 týždňov)

13.02.2023

12.05.2023

Doplňujúci zápis predmetov (študenti)

13.02.2023

24.02.2023

Hodnotiaci týždeň predmetov priebežnej výučby

09.05.2023

12.05.2023

Skúškové obdobie

15.05.2023

30.06.2023

KONČIACI ŠTUDENTI

 

 

Skúškové obdobie pre  končiace ročníky

09.05.2023

22.05.2023

ŠTÁTNE SKÚŠKY

OD

DO

RIADNY TERMÍN:

 

 

Termín odovzdania záverečnej práce

 

21.04.2023

Termín prihlásenia na štátnu skúšku

 

23.05.2023

Termín štátnej skúšky (písomná časť)

01.06.2023

02.06.2023

Termín štátnej skúšky (ústna časť)

08.06.2023

16.06.2023

 

 

 

OPRAVNÝ termín:

v AR 2023/2024

Termín odovzdania záverečnej práce

podľa harmonogramu pre AR 2023/2024

Termín prihlásenia na štátnu skúšku

Termín štátnej skúšky (ústna aj písomná časť)

ŠTÁTNE SKÚŠKY -  PhD. štúdium

 

DO

Zimný termín

 

 

Termín odovzdávania prihlášky  na dizertačnú skúšku 

 

30.09.2022

Termín odovzdania dizertačnej práce – prihlásenie na obhajobu

 

30.09.2022

Obhajoby dizertačných prác

02.01.2023

10.02.2023

Letný termín

 

 

Termín odovzdávania prihlášky  na dizertačnú skúšku 

 

28.02.2023

Termín odovzdania dizertačnej práce – prihlásenie na obhajobu

 

06.04.2023

Obhajoby dizertačných prác

 

jún – august 2023

Harmonogram štúdia bol schválený v AS EBF UK dňa 2. 6. 2022.

 

Upozornenie:

Podľa vysokoškolského zákona trvá akademický rok od 1. septembra do 31. augusta. Preto nie je možné v septembri konať povinnosti predpísané v predchádzajúcom akademickom roku!

 

Ubytovanie v Teologickom domove:

od 2. septembra 2022 v čase 8:00 – 14:00 hod. (len počas pracovných dní)

Harmonogram štúdia v akademickom roku 2021/2022

ZÁPIS

OD

DO

Bc. a Mgr. štúdium – novoprijatí

10.09.2021

10.09.2021

Bc. a Mgr. štúdium – vyššie roky štúdia

13.09.2021

14.09.2021

Zápis PhD. štúdium

 

 

najneskôr do 10.09.2021 (dohoda termínu e-mailom)

Prijímacie SKÚŠKY bc. a Mgr.

 

 

Riadny termín prijímacích skúšok

17.06.2022

17.06.2022

Náhradný termín prijímacích skúšok

25.08.2022

25.08.2022

PRIJÍMACIE SKÚŠKY PhD.

 

 

Riadny termín prijímacích skúšok

28.06.2022

28.06.2022

Náhradný termín prijímacích skúšok

25.08.2022

25.08.2022

 

 

 

 

 

 

Zimný semester

OD

DO

Slávnostné otvorenie akademického roka – aula UK (Šafárikovo nám. 6, BA)

20.09.2021 o 11:00 hod.

 

Výučba (13 týždňov)

20.09.2021

17.12.2021

Doplňujúci zápis predmetov (študenti)

20.09.2021

01.10.2021

Hodnotiaci týždeň predmetov priebežnej výučby

13.12.2021

17.12.2021

Skúškové obdobie

03.01.2022

11.02.2022

Letný semester

OD

DO

Výučba (13 týždňov)

14.02.2022

13.05.2022

Doplňujúci zápis predmetov (študenti)

14.02.2022

28.02.2022

Hodnotiaci týždeň predmetov priebežnej výučby

09.05.2022

13.05.2022

Skúškové obdobie

16.05.2022

30.06.2022

KONČIACI ŠTUDENTI

 

 

Skúškové obdobie pre  končiace ročníky

09.05.2022

20.05.2022

ŠTÁTNE SKÚŠKY

OD

DO

RIADNY TERMÍN:

 

 

Termín odovzdania záverečnej práce

 

29.04.2022

Termín prihlásenia na štátnu skúšku

 

25.05.2022

Termín štátnej skúšky (písomná časť)

01.06.2022

03.06.2022

Termín štátnej skúšky (ústna časť)

08.06.2022

16.06.2022

 

 

 

OPRAVNÝ termín:

v AR 2022/2023

Termín odovzdania záverečnej práce

podľa harmonogramu pre AR 2022/2023

 

Termín prihlásenia na štátnu skúšku

Termín štátnej skúšky (ústna aj písomná časť)

ŠTÁTNE SKÚŠKY -  PhD. štúdium

 

DO

Zimný termín

 

 

Termín odovzdávania prihlášky  na dizertačnú skúšku 

 

30.09.2021

Termín odovzdania dizertačnej práce – prihlásenie na obhajobu

 

30.09.2021

Obhajoby dizertačných prác

04.01.2021

12.02.2021

Letný termín

 

 

Termín odovzdávania prihlášky  na dizertačnú skúšku 

 

26.02.2022

Termín odovzdania dizertačnej práce – prihlásenie na obhajobu

 

06.04.2022

Obhajoby dizertačných prác

 

jún – august 2022


Harmonogram štúdia bol schválený v AS EBF UK dňa 5. 5. 2021.

Upozornenie:

Podľa vysokoškolského zákona trvá akademický rok od 1. septembra do 31. augusta. Preto nie je možné v septembri konať povinnosti predpísané v predchádzajúcom akademickom roku!

Ubytovanie v Teologickom domove:

od 2. septembra 2021 v čase 8:00 – 14:00 hod. (len počas pracovných dní)

Harmonogram štúdia v akademickom roku 2020/2021

ZÁPIS

OD

DO

Bc. a Mgr. štúdium – novoprijatí

11.09.2020

11.09.2020

Bc. a Mgr. štúdium – vyššie roky štúdia

09.09.2020

10.09.2020

Zápis PhD. štúdium

 

 

najneskôr do 10.09.2020 (dohoda termínu e-mailom)

Prijímacie SKÚŠKY bc. a Mgr.

 

 

Riadny termín prijímacích skúšok

18.06.2021

18.06.2021

Náhradný termín prijímacích skúšok

23.08.2021

23.08.2021

PRIJÍMACIE SKÚŠKY PhD.

 

 

Riadny termín prijímacích skúšok

29.06.2021

29.06.2021

Náhradný termín prijímacích skúšok

23.08.2021

23.08.2021

 

 

 

 

 

Zimný semester

OD

DO

Slávnostné otvorenie akademického roka – aula UK (Šafárikovo nám. 6, BA)

21.09.2020 o 11:00 hod.

 

Výučba (13 týždňov)

21.09.2020

18.12.2020

Doplňujúci zápis predmetov (študenti)

21.09.2020

04.10.2020

Hodnotiaci týždeň predmetov priebežnej výučby

14.12.2020

18.12.2020

Skúškové obdobie

04.01.2021

12.02.2021

Letný semester

OD

DO

Výučba (13 týždňov)

15.02.2021

14.05.2021

Doplňujúci zápis predmetov (študenti)

15.02.2021

28.02.2021

Hodnotiaci týždeň predmetov priebežnej výučby

10.05.2021

14.05.2021

Skúškové obdobie

17.05.2021

30.06.2021

KONČIACI ŠTUDENTI

 

 

Skúškové obdobie pre  končiace ročníky

10.05.2021

22.05.2021

ŠTÁTNE SKÚŠKY

OD

DO

RIADNY TERMÍN:

 

 

Termín odovzdania záverečnej práce

 

30.04.2021

Termín prihlásenia na štátnu skúšku

 

25.05.2021

Termín štátnej skúšky (písomná časť)

01.06.2021

04.06.2021

Termín štátnej skúšky (ústna časť)

07.06.2021

17.06.2021

 

 

 

OPRAVNÝ termín:

v AR 2021/2022

Termín odovzdania záverečnej práce

podľa harmonogramu pre AR 2021/2022

 

Termín prihlásenia na štátnu skúšku

Termín štátnej skúšky (ústna aj písomná časť)

ŠTÁTNE SKÚŠKY -  PhD. štúdium

 

DO

Zimný termín

 

 

Termín odovzdávania prihlášky  na dizertačnú skúšku 

 

30.09.2020

Termín odovzdania dizertačnej práce – prihlásenie na obhajobu

 

30.09.2020

Obhajoby dizertačných prác

04.01.2021

12.02.2021

Letný termín

 

 

Termín odovzdávania prihlášky  na dizertačnú skúšku 

 

26.02.2021

Termín odovzdania dizertačnej práce – prihlásenie na obhajobu

 

09.04.2021

Obhajoby dizertačných prác

 

jún – august 2021

Harmonogram štúdia bol schválený v AS EBF UK dňa 18. 6. 2020

 

Upozornenie:

Podľa vysokoškolského zákona trvá akademický rok od 1. septembra do 31. augusta. Preto nie je možné v septembri konať povinnosti predpísané v predchádzajúcom akademickom roku!

 

Ubytovanie v Teologickom domove:

od 2. septembra 2020 v čase 8:00 – 14:00 hod. (len počas pracovných dní)

Upravený harmonogram štúdia v akademickom roku 2019/2020

Vážení študenti, 

v nadväznosti na prijatie mimoriadnych protiepidemiologických opatrení na Univerzite Komenského v Bratislave a  v úzkej spolupráci s rektorátom Univerzity Komenského sme pristúpili k úprave harmonogramu štúdia v letnom semestri AR 2019 - 2020 na EBF UK.

Prosím venujte jeho štúdiu pozornosť, termíny a zmeny v ňom zverejnené sú pre všetkých záväzné. Z upraveného harmonogramu vyplýva, že k prezenčnej výučbe sa už v LS tohto akademického roka nevrátime, aj skúškové obdobie realizujeme dištančnou formou.

O ďalších úpravách, príprave skúškového obdobia, štátnych záverečných skúšok Vás budeme informovať.

Aktualizovaný harmonogram nájdete na priloženom linku.

Harmonogram štúdia v akademickom roku 2019/2020

ZÁPIS

OD

DO

Bc. a Mgr. štúdium – novoprijatí

13.09.2019

13.09.2019

Bc. a Mgr. štúdium – vyššie roky štúdia

10.09.2019

11.09.2019

Zápis PhD. štúdium

 

 

najneskôr do 10.09.2019 (dohoda termínu e-mailom)

Prijímacie SKÚŠKY bc. a Mgr.

 

 

Riadny termín prijímacích skúšok

17.06.2020

17.06.2020

Náhradný termín prijímacích skúšok

21.08.2020

21.08.2020

PRIJÍMACIE SKÚŠKY PhD.

 

 

Riadny termín prijímacích skúšok

23.06.2020

23.06.2020

Náhradný termín prijímacích skúšok

07.07.2020

07.07.2020

 

 

 

 

 

 

Zimný semester

OD

DO

Slávnostné otvorenie akademického roka – aula UK (Šafárikovo nám. 6, BA)

23.09.2019 o 11:00 hod.

 

Výučba (13 týždňov)

23.09.2019 

20.12.2019

Doplňujúci zápis predmetov (študenti)

23.09.2019

04.10.2019

Hodnotiaci týždeň predmetov priebežnej výučby

16.12.2019

20.12.2019

Skúškové obdobie

02.01.2020

14.02.2020

Letný semester

OD

DO

Výučba (13 týždňov)

17.02.2020

15.05.2020

Doplňujúci zápis predmetov (študenti)

17.02.2020

28.02.2020

Hodnotiaci týždeň predmetov priebežnej výučby

11.05.2020

15.05.2020

Skúškové obdobie

18.05.2020

30.06.2020

KONČIACI ŠTUDENTI

 

 

Skúškové obdobie pre  končiace ročníky

11.05.2020

22.05.2020

 

 

ŠTÁTNE SKÚŠKY

OD

DO

RIADNY TERMÍN:

 

 

Termín odovzdania záverečnej práce

 

24.04.2020

Termín prihlásenia na štátnu skúšku

 

25.05.2020

Termín štátnej skúšky (písomná časť)

01.06.2020

04.06.2020

Termín štátnej skúšky (ústna časť)

08.06.2020

19.06.2020

 

 

 

OPRAVNÝ termín:

 

 

Termín odovzdania záverečnej práce

 

24.07.2020

Termín prihlásenia na štátnu skúšku

 

24.07.2020

Termín štátnej skúšky (ústna aj písomná časť)

17.08.2020

31.08.2020

ŠTÁTNE SKÚŠKY -  PhD. štúdium

 

DO

Zimný termín

 

 

Termín odovzdávania prihlášky  na dizertačnú skúšku 

 

30.09.2019

Termín odovzdania dizertačnej práce – prihlásenie na obhajobu

 

30.09.2019

Obhajoby dizertačných prác

02.01.2020

14.02.2020

Letný termín

 

 

Termín odovzdávania prihlášky  na dizertačnú skúšku 

 

28.02.2020

Termín odovzdania dizertačnej práce – prihlásenie na obhajobu

 

10.04.2020

Obhajoby dizertačných prác

 

jún – august 2020

 

Harmonogram štúdia bol schválený v AS EBF UK dňa 4. 6. 2019.

 

Upozornenie:

Podľa vysokoškolského zákona trvá akademický rok od 1. septembra do 31. augusta. Preto nie je možné v septembri konať povinnosti predpísané v predchádzajúcom akademickom roku!

 

Ubytovanie v Teologickom domove:

od 2. septembra 2019 v čase 8:00 – 14:00 hod. (len počas pracovných dní)

 

Schválené v AS EBF UK dňa 25.6.2018.

Harmonogram štúdia v akademickom roku 2018/2019

ZÁPIS

OD

DO

Bc. a Mgr. štúdium – novoprijatí

14.9.2018

14.9.2018

Bc. a Mgr. štúdium – vyššie roky štúdia

12.9.2018

13.9.2018

Zápis PhD. štúdium

 

 

najneskôr do 7.9.2018 (dohoda termínu e-mailom)

Prijímacie SKÚŠKY bc. a Mgr.

 

 

Riadny termín prijímacích skúšok

17.6.2019

17.6.2019

Náhradný termín prijímacích skúšok

28.8.2019

28. 8. 2019

PRIJÍMACIE SKÚŠKY PhD.

 

 

Riadny termín prijímacích skúšok

26.6.2019

28.6.2019

Náhradný termín prijímacích skúšok

28.8.2019

28.8.2019

 

 

 

 

 

ZS  2018/2019

OD

DO

Slávnostné otvorenie akademického roka – aula UK (Šafárikovo nám. 6, BA)

24.9.2018 o 11:00 hod.

 

Výučba (13 týždňov)

24.9.2018 

21.12. 018

Doplňujúci zápis predmetov (študenti)

24.9.2018

5.10.2018

Hodnotiaci týždeň predmetov priebežnej výučby

17.12.2018

21.12.2018

Skúškové obdobie

2.1.2019

15.2.2019

 

LS  2018/2019

OD

DO

Výučba (13 týždňov)

18.2.2019

17.5.2019

Doplňujúci zápis predmetov (študenti)

18.2.2019

1. 3.2019

Hodnotiaci týždeň predmetov priebežnej výučby

13.5.2019

18.5.2019

Skúškové obdobie

20. 5. 2019

28.6.2019

KONČIACI ŠTUDENTI

 

 

Skúškové obdobie pre  končiace ročníky

13.5.2019

18.5.2019

ŠTÁTNE SKÚŠKY

OD

DO

RIADNY TERMÍN:

 

 

Termín odovzdania záverečnej práce

 

22.4.2019

Termín prihlásenia na štátnu skúšku

 

24.5.2019

Termín štátnej skúšky (písomná časť)

28.5.2019

30.5.2019

Termín štátnej skúšky (ústna časť)

3.6.2019

20.6.2019

 

 

 

OPRAVNÝ termín:

 

 

Termín odovzdania záverečnej práce

 

22.7.2019

Termín prihlásenia na štátnu skúšku

 

22.7.2019

Termín štátnej skúšky (ústna aj písomná časť)

19.8.2019

30.8.2019

ŠTÁTNE SKÚŠKY -  PhD. štúdium

 

DO

Zimný termín

 

 

Termín odovzdávania prihlášky  na dizertačnú skúšku 

 

28.9.2018

Termín odovzdania dizertačnej práce – prihlásenie na obhajobu

 

28.9.2018

Obhajoby dizertačných prác

2.1.2019

15.2.2019

Letný termín

 

 

Termín odovzdávania prihlášky  na dizertačnú skúšku 

 

28.2.2019

Termín odovzdania dizertačnej práce – prihlásenie na obhajobu

 

5.4.2019

Obhajoby dizertačných prác

 

jún – august 2019


Upozornenie:

Podľa vysokoškolského zákona trvá akademický rok od 1. septembra do 31. augusta. Preto nie je možné v septembri konať povinnosti predpísané v predchádzajúcom akademickom roku!

Ubytovanie v Teologickom domove:

od 3. septembra 2018 v čase 8:00 – 14:00 hod. (len počas pracovných dní)

 

Schválené v AS EBF UK dňa 25.6.2018.

Harmonogram štúdia v akademickom roku 2017/2018

ZÁPIS

OD

DO

Bc. a Mgr. štúdium – novoprijatí

8. 9. 2017

8. 9. 2017

Bc. a Mgr. štúdium – vyššie roky štúdia

18. 9. 2017

19. 9. 2017

Zápis PhD. štúdium

 

 

8. 9. 2017 (dohoda termínu e-mailom)

Prijímacie SKÚŠKY bc. a Mgr.

 

 

Riadny termín prijímacích skúšok

20.6. 2018

20.6. 2018

Náhradný termín prijímacích skúšok

31. 8. 2018

31. 8. 2018

PRIJÍMACIE SKÚŠKY PhD.

18. 6. 2018

22. 6. 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZS  2017/2018

OD

DO

Slávnostné otvorenie akademického roka – aula UK (Šafárikovo nám. 6, BA)

25. 9. 2017 o 11:00 hod.

 

Výučba (13 týždňov)

25. 9. 2017 

22. 12. 2017

Doplňujúci zápis predmetov (študenti)

25. 9. 2017

8. 10. 2017

Hodnotiaci týždeň predmetov priebežnej výučby

18. 12. 2017

22. 12. 2017

Skúškové obdobie

2. 1. 2018

16. 2. 2018

LS  2017/2018

OD

DO

Výučba (13 týždňov)

19. 2. 2018

18. 5. 2018

Doplňujúci zápis predmetov (študenti)

19. 2. 2018

4. 3. 2018

Hodnotiaci týždeň predmetov priebežnej výučby

14. 5. 2018

18. 5. 2018

Skúškové obdobie

21. 5. 2018

30. 6. 2018

KONČIACI ŠTUDENTI

 

 

Skúškové obdobie pre  končiace ročníky

7. 5. 2018

18. 5. 2018

ŠTÁTNE SKÚŠKY

OD

DO

RIADNY TERMÍN:

 

 

Termín odovzdania záverečnej práce

 

18. 4. 2018

Termín prihlásenia na štátnu skúšku

 

25. 5. 2018

Termín štátnej skúšky (písomná časť)

28. 5. 2018

1. 6. 2018

Termín štátnej skúšky (ústna časť)

4. 6. 2018

16. 6. 2018

 

 

 

OPRAVNÝ termín:

 

 

Termín odovzdania záverečnej práce

 

20. 7. 2018

Termín prihlásenia na štátnu skúšku

 

20. 7. 2018

Termín štátnej skúšky (ústna časť)

20. 8. 2018

31. 8. 2018

ŠTÁTNE SKÚŠKY -  PhD. štúdium

DO

Termín odovzdávania prihlášky  na dizertačnú skúšku 

28. 2. 2018

Termín odovzdania dizertačnej práce – prihlásenie na obhajobu

6. 4. 2018

Obhajoby dizertačných prác

jún – august 2018

Upozornenie:

Podľa vysokoškolského zákona trvá akademický rok od 1. septembra do 31. augusta. Preto nie je možné v septembri konať povinnosti predpísané v predchádzajúcom akademickom roku!

Slávnostné otvorenie akademického roka EBF UK (Veni Sancte) sa uskutoční 24. septembra 2017 o 10:00 hod. vo Veľkom evanjelickom kostole na Panenskej ulici.

Slávnostné otvorenie akademického roka na UK sa uskutoční 25. septembra 2017 o 11:00 hod. v Aule UK.

 

 

Ubytovanie v Teologickom domove EBF UK

Ubytovanie v Teologickom domove je možné od 18. septembra 2017 v čase 8:00 – 14:00 hod. (len počas pracovných dní).

Kontakt:

Ľuboš Hradský - správca objektu

hradskyfevth.uniba.sk

02/20667 101