Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Doktorandská škola Univerzity Komenského v Bratislave

Vytvorenie Doktorandskej školy UK je súčasťou snahy UK o zvyšovanie kvality doktorandského štúdia. V súlade so Stratégiou ľudských zdrojov vo výskume na UK má doktorandská škola zároveň prispieť k profesionálnemu rozvoju doktorandov a doktorandiek. Prvé aktivity pre doktorandov odštartujú v zimnom semestri 2024/2025.

Viac informácií o doktorandskej škole UK nájdete na webovom portáli UK.