Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Rozvrh hodín

Rozvrh na letný semester 2019/2020

V akademickom roku 2019/2020 neotvárame tieto predmety:

  • Pedagogika 1 a 2
  • Exegéza SZ 5
  • Exegéza NZ 5
  • Vybrané kapitoly zo Starej zmluvy
  • Cvičenia z gréčtiny 1 a 2
  • Cvičenia z latinčiny 1 a 2
  • Základy homiletickej rétoriky

Návod na použitie rozvrhu

 

Rozvrh je vytvorený v XLS formáte. K jeho prezeraniu potrebujete program Microsoft Office Excel. 

Každý študijný program má v tabuľke rozvrhu svoj vlastný list [tab] a legendu s vysvetlivkami, vrátane poznámok. Farebne sú rozlíšené predmety jednotlivých katedier, prípadne jednotlivých pedagógov, aby bol rozvrh prehľadnejší. V každej tabuľke sú ukotvené priečky, aby sa prostredníctvom pracovnej posuvnej lišty dalo pohodlne v rozvrhu posúvať vo vertikálnej, i v horizontálnej rovine, pričom budú stále zobrazené potrebné časti tabuľky (dni, semestre štúdia, prípadne stupeň študijného programu v horizontálnej rovine, hodiny dňa vo vertikálnej rovine).

Odporúčame stiahnuť si rozvrh až po začiatku semestra, keď už bude zrejmé, že v ňom nebudú vykonané žiadne úpravy.

Vážení študenti,všetky zapísané a neotvorené kurzy Vám budú automaticky vyškrtnuté zo zápisného listu.