Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Rozvrh hodín

Rozvrh na zimný semester 2020/2021

Ponuka seminárov v zimnom semestri

Daniel Boyarin. Border Lines: The Partition of Judaeo-Christianity

V. Roy a I. Krasko - biblické a nábožensko-reflexívne motívy v ich poézii a básnickej próze

Úvod do logiky 

Základy etiky    

Techniky komunikácie

 

V prípade, že nie je pri seminári uvedený termín, je na dohode s príslušným pedagógom, kedy (deň a hodina) sa bude daný seminár konať.

Návod na použitie rozvrhu

 

Rozvrh je vytvorený v XLS formáte. K jeho prezeraniu potrebujete program Microsoft Office Excel. 

Každý študijný program má v tabuľke rozvrhu svoj vlastný list [tab] a legendu s vysvetlivkami, vrátane poznámok. Farebne sú rozlíšené predmety jednotlivých katedier, prípadne jednotlivých pedagógov, aby bol rozvrh prehľadnejší. V každej tabuľke sú ukotvené priečky, aby sa prostredníctvom pracovnej posuvnej lišty dalo pohodlne v rozvrhu posúvať vo vertikálnej, i v horizontálnej rovine, pričom budú stále zobrazené potrebné časti tabuľky (dni, semestre štúdia, prípadne stupeň študijného programu v horizontálnej rovine, hodiny dňa vo vertikálnej rovine).

Odporúčame stiahnuť si rozvrh až po začiatku semestra, keď už bude zrejmé, že v ňom nebudú vykonané žiadne úpravy.

Vážení študenti,všetky zapísané a neotvorené kurzy Vám budú automaticky vyškrtnuté zo zápisného listu.