Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Rozvrh hodín

Psychologická propedeutika – predmet bude vyučovaný v blokoch

– prvé stretnutie 30. 9. 2022 (piatok) o 17:15 h.

Pedagogika 1 – predmet bude vyučovaný v blokoch

– prvé stretnutie 3. 10. 2022 (pondelok) o 15:00 h.

Rozvrh na zimný semester 2022/2023 pre externé štúdium

Návod na použitie rozvrhu

 

Rozvrh je vytvorený v XLS formáte. K jeho prezeraniu potrebujete program Microsoft Office Excel. 

Každý študijný program má v tabuľke rozvrhu svoj vlastný list [tab] a legendu s vysvetlivkami, vrátane poznámok. Farebne sú rozlíšené predmety jednotlivých katedier, prípadne jednotlivých pedagógov, aby bol rozvrh prehľadnejší. V každej tabuľke sú ukotvené priečky, aby sa prostredníctvom pracovnej posuvnej lišty dalo pohodlne v rozvrhu posúvať vo vertikálnej, i v horizontálnej rovine, pričom budú stále zobrazené potrebné časti tabuľky (dni, semestre štúdia, prípadne stupeň študijného programu v horizontálnej rovine, hodiny dňa vo vertikálnej rovine).

Odporúčame stiahnuť si rozvrh až po začiatku semestra, keď už bude zrejmé, že v ňom nebudú vykonané žiadne úpravy.

Vážení študenti,všetky zapísané a neotvorené kurzy Vám budú automaticky vyškrtnuté zo zápisného listu.