Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Kosmos - Theological Reading Group

EBF UK podporuje rozličné formy dištančného vzdelávania. Čitateľská skupina Kosmos, založená na EBF UK, je určená pre všetkých študentov UK, ktorej cieľom je podporovať kritické myslenie, zvyšovať schopnosť študentov viesť odborné interdisciplinárne orientované diskusie, poskytuje priestor pre interaktivitu a prehlbuje poznatky využiteľné v aktuálnych spoločenských témach.

Kosmos - Theological Reading Group

-Kosmos je otvorený všetkým študentom UK

-online stretnutia 2x v priebehu mesiaca cez MS Teams

-open minded moderované diskusie k teologickým publikáciám

-výber publikácie stanovený skupinou 

-vopred určený čitateľský plán

Tešíme sa na Teba.

Tvoja EBF UK.

Prihlasovať sa do skupiny Kosmos môžete na adrese: maros.nicak@fevth.uniba.sk