Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Stravovanie

! AKTUÁLNE UPOZORNENIE !

Zvýšenie ceny stravnej jednotky / stravného lístka/ s platnosťou od 1.1.2024

Staré lístky možno vyčerpať, zároveň aj vymeniť za nový stravný lístok s doplatkom k cene nového stravného lístka do 31.1.2024

Predaj stravných lístkov je zabezpečený TÝŽDENNE vždy v PONDELOK v čase od 11.00 do 13.00 hod. v priestoroch jedálne EBF UK,

kde si môžete objednať konkrétne jedlo deň vopred orazením stravného lístka podľa zverejneného jedálneho lístka dodávateľa stravy na www.vasestravovanie.sk.

Stravovanie v jedálni EBF UK

Poskytovanie stravovacích služieb je zabezpečené počas pracovných dní v týždni, pondelok až piatok, s výdajom stravy od 11.00 – 13.00 hod.

V dennej ponuke stravy bude rozloženie stravy nasledovné:

- polievka – 1 druh

- mäsité teplé jedlo – 3 druhy (jatočné alebo hydinové mäso, ryby, divina podľa ponuky)

- vegetariánske alebo vegánske jedlo – 1 druh

- zeleninové alebo ovocné studené jedlo – 1 druh

 

Cena stravnej jednotky/jedno jedlo:

Zamestnanci: 5,60 eur

Externí stravníci: 5,60 eur

Študenti: 3,00 eur

(Pre študentov dennej formy štúdia s využitím príspevku na stravovanie, vrátane doktorandov. Bez príspevku na stravovanie 5,00 eur).

Cena tejto cenovo zvýhodnenej stravnej jednotky môže byť v nasledujúcom roku zvýšená o ročnú mieru inflácie za aktuálny rok meranú indexom spotrebiteľských cien zverejnenú Štatistickým úradom SR

 

Ako prebieha stravovanie:

- zakúpenie stravných lístkov v jedálni EBF UK

- objednanie konkrétneho jedla – pečiatka na zakúpený stravný lístok deň vopred na základe ponuky z jedálneho lístka

Jedálny lístok je umiestnený v priestoroch jedálne EBF UK alebo ho nájdete aj na webovom portáli dodávateľa stravy www.vasestravovanie.sk