Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Stravovanie

Prerušenie výdaja stravy v jedálni EBF UK až do odvolania

Vážení stravníci! 

Vzhľadom na správy o šírení koronavírusu a vrcholiacu epidémiu chrípky Vám oznamujeme, že v období od 16.3.2020 bude až do odvolania v rámci preventívnych opatrení s cieľom predísť šíreniu nákazy prerušený výdaj stravy v jedálni EBF UK. 

Ďakujeme za pochopenie.

Stravovanie v jedálni EBF UK

Výdaj stravy v priestoroch obnovenej jedálne EBF UK.

Pozor, cenník je od 1.2.2018 aktualizovaný!

Cena za 1 kompletný obed:

 3,70 eur - externý stravník

 3,60 eur - zamestnanec EBF UK

 3,20 eur - dôchodcovia

 2,40 eur - študent

 

Výdaj obeda: v čase medzi 11.30 hod. - 13.30 hod. 

Za objednané jedlo je možné zaplatiť v hotovosti alebo stravným lístkom.

Objednávanie stravy pri objednávkovom systéme : nahlásenie počtu stravných jednotiek na základe aktuálneho jedálneho lístka deň vopred, vrátane možnosti do-objednania stravných jednotiek v aktuálnom dni a to do 8:00 hod.  

Nahlasovanie stravy je možné prostredníctvom EMAILU alebo telefonicky!

e-mail: objednavky@vasestravovanie.sk

objednávky stravných jednotiek - tel: 0917 111 552