Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Stravovanie

Prerušenie výdaja stravy v jedálni EBF UK až do odvolania

PRERUŠENIE VÝDAJA STRAVY V JEDÁLNI EBF UK AŽ DO ODVOLANIA 

 

Vážení stravníci! 

 

V zimnom semestri akademického roka 2021-2022 vzhľadom na epidemiologickú situáciu výdaj stravy v jedálni EBF UK bude naďalej prerušený. 

  

Pracovníci a študenti fakulty majú možnosť si stravu zakúpiť od externých dodávateľov formou donášky. Kontakt na dodávateľov stravy je možné získať na vrátnici fakulty. 

 

Študenti si môžu zakúpiť stravu v priestoroch bývalej hornej jedálne Átriaky blok C/D v prevádzke Eat & Meet. 

Eat & Meet ponúka celodenné stravovanie - raňajky, obedy, večere a to od pondelka do nedele. Po predložení karty ISIC má študent nárok na dotáciu k dennému menu. 

 

Stravovanie v jedálni EBF UK 

 

POZASTAVENÉ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stravovanie v jedálni EBF UK

Výdaj stravy v priestoroch obnovenej jedálne EBF UK.

Pozor, cenník je od 1.2.2018 aktualizovaný!

Cena za 1 kompletný obed:

 3,70 eur - externý stravník

 3,60 eur - zamestnanec EBF UK

 3,20 eur - dôchodcovia

 2,40 eur - študent

 

Výdaj obeda: v čase medzi 11.30 hod. - 13.30 hod. 

Za objednané jedlo je možné zaplatiť v hotovosti alebo stravným lístkom.

Objednávanie stravy pri objednávkovom systéme : nahlásenie počtu stravných jednotiek na základe aktuálneho jedálneho lístka deň vopred, vrátane možnosti do-objednania stravných jednotiek v aktuálnom dni a to do 8:00 hod.  

Nahlasovanie stravy je možné prostredníctvom EMAILU alebo telefonicky!

e-mail: objednavky@vasestravovanie.sk

objednávky stravných jednotiek - tel: 0917 111 552