Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Webmail

Prihlásenie sa do pošty:       Office 365

Všetci študenti EBF UK majú vytvorené emailové univerzitné konto v Office 365. Dôvodom na ich vytvorenie je zjednotenie systémov na celej univerzite a ich prepojenie.

Ako sa prihlásite do Office 365 emailovej schránky? 

Stačí navštíviť adresu https://moja.uniba.sk/office365 a budete automaticky presmerovaný na prihlasovaciu stránku Univerzity. Ak by ste linku zabudli, vždy môžete nájsť odkaz na www.moja.uniba.sk.

Aká bude Vaša e-mailová adresa? 

Všetky študentské adresy na univerzite sú vo formáte UniverzitnyLogin@uniba.sk 

UniverzitnyLogin = priezvisko s číslom, prihlasovacie meno do AISu, ktoré bolo uvedené na rozhodnutí o prijatí na štúdium

Heslo = prihlasovacie heslo do AISu, ktoré bolo uvedené na rozhodnutí o prijatí na štúdium

Táto adresa slúži univerzite ako oficiálny kontakt na Vás, preto si obsah schránky nezabudnite pravidelne kontrolovať. Budú ju využívať aj pedagógovia a študijné oddelenie ako oficiálnu cestu na rozposielanie rôznych informácií o štúdiu. 

Čo je Office 365? 

Oficiálny univerzitný e-mail UK. Technologicky je to cloudová služba spoločnosti Microsoft. Ponúka e-mail, kalendáre, online úložisko o veľkosti 1TB, komunikačné nástroje, prezentačné nástroje, online verziu kancelárskeho balíka Office a licenciu až pre 5 zariadení na offline balík Office obsahujúci nástroje: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook a ďalšie. 

Viac informácii aj na stránke : https://docs.microsoft.com/sk-sk/learn/educator-center/product-guides/office

Máte problém alebo hľadáte ďalšie informácie? 

Môžete sa obrátiť na telefonickú technickú podporu CEPIT, 02/59244 944, https://uniba.sk/cepit

Používateľské meno a heslo na Wifi