Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Kampaň STOP OBŤAŽOVANIU

VIDEO:  Sexualne obtazovanie final video.mp4

Cieľom Univerzity Komenského v Bratislave je podporovať bezpečné, inkluzívne a rešpektujúce pracovné a študijné prostredie. S tým súvisí snaha predchádzať a vystupovať proti každej forme sexuálneho obťažovania.

Zákaz sexuálneho obťažovania je obsiahnutý aj v Etickom kódexe Univerzity Komenského (čl. 68), podľa ktorého je neprípustné dopúšťať sa „verbálneho a neverbálneho sexuálneho obťažovania, fyzického správania sexuálnej povahy a iného obťažovania a nátlaku, ktorého úmyslom alebo následkom je alebo môže byť narušenie dôstojnosti osoby a ktoré vytvára zastrašujúce, ponižujúce, zneucťujúce, nepriateľské alebo urážlivé prostredie, alebo zneužíva postavenie z pozície autority“.

Riešenie prípadov sexuálneho obťažovania na UK upravuje Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave o riešení prípadov sexuálneho obťažovania na Univerzite Komenského v Bratislave 

Postavme sa spolu za rešpektujúce a dôstojné študijné a pracovné prostredie. Nežiaduce sexuálne návrhy, komentovanie častí tela, nevyžiadaný telesný kontakt, sexistické, homofóbne, bifóbne či transfóbne prejavy na univerzitu nepatria.

#stopobťažovaniu #stopharassment 

Čo robiť, na koho sa obrátiť a aký je postup? Viac informácií nájdete na: Sexuálne obťažovanie – INFORMAČNÉ CENTRUM UK (uniba.sk)

Kontakty na dôverné osoby

Dôverné osoby môže kontaktovať študentstvo aj zamestnanectvo.

Mgr. Andrea Fábiková, PhD.

stopobtazovaniu1@uniba.sk

Mgr. Tamara Čipková, PhD.

stopobtazovaniu2@uniba.sk