Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Tajomník

Secretary

Ing. Samuel Láska

Evanjelická bohoslovecká fakulta UK, Úsek tajomníka
vedúci prevádzkového útvaru veľkého vzde