Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Prodekan pre vzdelávaciu činnosť

Vice Dean for Study Affairs

doc. PaedDr. Katarína Valčová, PhD.

Evanjelická bohoslovecká fakulta UK, Katedra praktickej teológie
docent vysokej školy, univerzity
Publikačná činnosť