Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Prodekan pre vedeckú činnosť, zahraničné styky a rozvoj fakulty

Vice Dean for Science, International Relations and Development

Mgr. Maroš Nicák, Dr. theol.

Evanjelická bohoslovecká fakulta UK, Inštitút kontextuálnej teológie
vedecko-výskumný pracovník Inštitútu kontextuálnej teológie EBF UK
Telefón
20667163
Miestnosť
263
Publikačná činnosť