Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Predseda Akademického senátu EBF UK

Chairman of the Academic Senate

Mgr. Radoslav Hanus, PhD.

Evanjelická bohoslovecká fakulta UK, Katedra cirkevných dejín
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť