Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Vedenie fakulty

 

Dekan:

Mgr. Milan Jurík, PhD.

E-mail: jurik@fevth.uniba.sk

Telefón: 02 9020 1001    kancelária dekana

                02 9020 2167    KPT

 

Prodekan pre vedeckú činnosť, zahraničné styky a rozvoj fakulty:

Mgr. Maroš Nicák, Dr. theol.

E-mail: maros.nicak@fevth.uniba.sk

Telefón: 02/9020 1005

 

Prodekan pre vzdelávaciu činnosť:

doc. PaedDr. Katarína Valčová, PhD.

E-mail: katarina.valcovauniba.sk

Telefón: 02/9020 1006

 

Predseda Akademického senátu EBF UK:

Mgr. Radoslav Hanus, PhD.

E-mail: hanus@fevth.uniba.sk

Telefón: 02/9020 9161

 

Tajomník:

Ing. Samuel Láska

E-mail: laskafevth.uniba.sk

Telefón: 02/9020 1002