Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Príkazy dekana EBF UK 2021

  • Prikaz_dekana_1_2021.pdfOpatrenia EBF UK v súvislosti s výskytom a šírením koronavírusu (ochorenie COVID-19)
  • Prikaz_dekana_2_2021.pdfRozhodnutie o poskytnutí zľavy z ceny za ubytovanie v TD ECAV pri EBF UK z dôvodu preventívnych opatrení proti ochoreniu COVID-19
  • Prikaz_dekana_3_2021.pdfPlán dovoleniek na rok 2021 a čerpanie dovoleniek v roku 2021
  • Prikaz_dekana_4_2021.pdfOrganizácia a podmienky pedagogického procesu a prevádzky EBF UK v zimnom semestri 2021/2022
  • Prikaz_dekana_5_2021.pdfÚprava organizácie prevádzky Teologického domova ECAV pri EBF UK v zimnom semestri 2021/2022
  • Prikaz_dekana_6_2021.pdfDodatok č. 1 k príkazu dekana EBF UK č. 5/2021 - Úprava organizácie prevádzky Teologického domova ECAV pri EBF UK v ZS 2021/2022
  • Prikaz_dekana_7-2021.pdfDodatok č. 2 k príkazu rektora UK v Bratislave č. 16/2021 - Organizácia a podmienky pedagogického procesu a prevádzky EBF UK v Bratislave v ZS 2021/22 od 22. 11.2021 do 11.2.2022
  • Prikaz_dekana_8_2021_.pdfna vykonanie inventarizácie majetku EBF UK k 31. 12. 2021
  • Prikaz_dekana_9_2021.pdfOpatrenia EBF UK v súvislosti s výskytom a šírením koronavírusu (ochorenie COVID-19)