Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Portréty významných osobností z minulosti fakulty

prof. ThDr. PhDr. Ján Radomil Kvačala
prof. ThDr. Karol Kuzmány
prof. ThDr. Ján Jamnický
prof. ThDr. Karol Nandrásky
prof. ThDr. Karol Gábriš
prof. ThDr. Dušan Ondrejovič
Dr.h.c. prof. ThDr. Igor Kišš