Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Disciplinárna komisia

Členovia

Predseda:

ThDr. Dávid Benka, PhD.

Členovia:

doc. PaedDr. Katarína Valčová, PhD.

doc. Mgr. JUDr. Martin Turčan, PhD. – za študentskú časť akademickej obce

Jana Hašková – za študentskú časť akademickej obce

 

Funkčné obdobie disciplinárnej komisie pre študentov: 1. 4. 2019 – 31. 3. 2022.