Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Disciplinárna komisia

Členovia

Predseda:

doc. PaedDr. Katarina Valčová, PhD.

Členovia:

ThDr. Dávid Benka, PhD.

Eva Chalupková – za študentskú časť akademickej obce

Samuel Moric – za študentskú časť akademickej obce

 

Funkčné obdobie disciplinárnej komisie pre študentov: 1. 7. 2023 – 30. 6. 2026.