Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Správca objektu

Ľuboš Hradský

Evanjelická bohoslovecká fakulta UK, Teologický domov ECAV
odborný administratívny zamestnanec kult