Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Ekonomické oddelenie

Bc. Jana Kozáková

Evanjelická bohoslovecká fakulta UK, Personálne, mzdové oddelenie
účtovník mzdový
Telefón
02/902 09 153
VoIP
209153
Miestnosť
153
Evanjelická bohoslovecká fakulta UK, Teologický domov ECAV
odborný administratívny zamestnanec
Telefón
02/902 09 153
VoIP
209153
Miestnosť
153